Wdówik: „Chcemy podnieść o minimum 10% wskaźnik dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych”

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie kujawsko-pomorskim, przestrzeganie uprawnień w zatrudnianiu oraz integracja społeczna i zawodowa osób o szczególnych potrzebach w regionie to główne tematy podjęte na spotkaniu w Inowrocławiu, zorganizowanym pod patronatem honorowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik pogratulował wszystkim zaangażowanym w forum. Minister przedstawił sytuację Polski na tle innych krajów europejskich oraz główne elementy decydujące o jakości rynku pracy.

„Jako rząd postawiliśmy sobie ambitny cel, zapisany w strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Chcemy podnieść o minimum 10% wskaźnik dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, aby osiągnąć taki cel musimy zwrócić uwagę na politykę świadczeń, łączenia ich z pracą oraz politykę wspierania pracodawców”

– zaznaczył minister.
Otwierając forum Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz podziękował współorganizatorom i partnerom oraz wszystkim osobom, które na co dzień zajmują się wsparciem osób niepełnosprawnych.

„Celem dzisiejszego spotkania jest stworzenie przestrzeni do dialogu zarówno dla pracodawców jak i osób niepełnosprawnych gotowych do podjęcia pracy. Na koniec II kwartału w 2022 roku istniało 150 tys. nieobsadzonych miejsc w pracy w Polsce, również w województwie kujawsko-pomorskim. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie aktywność osób niepełnosprawnych na rynku pracy będzie się systematycznie zmieniać i osiągniemy w tym sektorze sukces”

– podkreślił wojewoda.
Poseł Ewa Kozanecka poinformowała, że wraz z Ministrem Pawłem Wdówikiem ogłosili właśnie w dniu forum w Pakości rozstrzygnięcie programu
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

„Nie możemy zapominać o osobach potrzebujących. Placówki w Pakości i Sępólnie Krajeńskim, przeznaczone są właśnie osobom z niepełnosprawnościami. Będą one mogły spędzać w nich czas w formie dziennego lub całodobowego pobytu. Centra mają prowadzić do samodzielności i niezależności przebywających tam osób. Będzie w tym pomagać wykwalifikowana kadra.”

Siostry Magdalena i Marta Wróbel, pełniące rolę ambasadorek projektu zaapelowały, aby dostrzec w swoim środowisku osoby zmagające się z różnymi niepełnosprawnościami.

„Zobaczmy niepełnosprawnych w swoim otoczeniu. Zastanówmy się jak można pomóc i usprawnić funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w danej firmie. Razem możemy niwelować problemy i rozwiązywać napotkane trudności”

– podkreśliły ambasadorki Marta i Magdalena Wróbel.
Osoby z niepełnosprawnościami chcą pracować, jednak często napotykają na istotne bariery zakorzenione w stereotypach sprzyjających dyskryminacji. Tylko wspólne ponadsektorowe zaangażowanie administracji publicznej, pracodawców oraz osób zainteresowanych może przynieść wymierne efekty.
W trakcie spotkania miał miejsce panel dyskusyjny poprowadzony przez Dyrektora Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Magdalenę Słonecką-Kuich – partnera wydarzenia. W roli ekspertów wystąpili m.in. Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON Aleksandra Gierej – współorganizator forum oraz p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Andrzej Bugalski – partner wydarzenia. W panelu udział wzięli pracodawcy z województwa kujawsko-pomorskiego Joanna Juszczyk Dyrektor ds. administracyjnych w firmie DINGO SP.Z O.O. w Bydgoszczy, Grażyna Skoczek Dyrektor działu rekrutacji i szkoleń MSU GROUP w Bydgoszczy, Łukasz Holka Prezes Zarządu firmy HOLKAP Sp. z o.o., Seweryn Borkowski Prezes Zarządu Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Krukowiak oraz Marta Młynarczyk Prezes Fundacji Arkadia w Toruniu.
Ponadto w formie prezentacji odbył się przegląd aktualnie dostępnych publicznych instrumentów wsparcia w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz omówienie programowych instrumentów wspierających aktywność osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Był to czas do dyskusji na tematy takie jak: skuteczne włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, zapewnienie lepszego poziomu realizacji praw wszystkim osobom niepełnosprawnym i poprawa ich sytuacji w poszczególnych obszarach życia. W czasie wydarzenia do dyspozycji zgromadzonych gości były stoiska PFRON-u oraz Okręgowej Inspekcji Pracy. Można było zasięgnąć tam informacji oraz skonsultować się ze specjalistami.


 

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy