Jaki będzie wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2021 r?

Priorytetem rządu jest sytuacja ekonomiczna rencistów i emerytów. Szczególną wagę przywiązuje się do wzrostu minimalnych rent i emerytur. Od 2016 r. do 2020 r. minimalna emerytura i renta wzrosły o 36 proc., z 882,45 zł do 1200 zł.
Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wyniesie 103,84 proc. Rząd proponuje pozostawienie zwiększenia tego wskaźnika na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r.
Oszacowano, że przy zastosowaniu takiego wskaźnika, koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego wyniesie ok. 9,6 mld zł.


 

Źródło: KPRM