Ośrodek dla niewidomych w Owińskach deklaruje chęć przyjęcia dzieci niewidomych z Ukrainy

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu, dyrekcja Ośrodka Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach poinformowała, że w razie potrzeby gotowa jest przyjąć dzieci niewidome i słabowidzące z terenu Ukrainy.
Poza edukacją, ośrodek zapewni opiekę pedagogów, terapeutów, psychologów oraz miejsce w internacie.

„ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ З НАШИМ КЕРІВНИМ ОРГАНОМ – Повітовим староством у м. Познань – ДИРЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ В ОВІНСЬКАХ ІНФОРМУЄ НАШИХ УКРАЇНСЬКИХ ДРУЗІВ, ЩО У ВИПАДКУ ПОТРЕБИ МИ ГОТОВІ ПРИЙНЯТИ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ З УКРАЇНИ до нашої школи. Окрім освіти, ми також надаємо догляд педагогів, психологів, терапевтів та місце в Інтернaті. УКРАЇНО – МИ З ВАМИ”!