Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

Teren zajmowany przez dzisiejszy Ogród Zoobotaniczny w Toruniu leży na terenie średniowiecznej osady flisaków i rybaków – Małe Rybaki. Jak wynika z badań, obszar ten był w XV-XVI w. miejscem wybierania gliny do wyrobu cegieł i ich wypalania. Można więc przypuszczać, że część toruńskiej Starówki została zbudowana z cegieł tu powstałych.
W drugiej połowie XVII w. znajdował się tu dworek z budynkami gospodarskimi oraz dużym ogrodem, który należał do barona Karola Zahradeckiego. Był to typowy folwark, w którym zajmowano się produkcją żywności i zapewne hodowlą zwierząt. Z końcem XVII w. majątek, z powodu zadłużenia, został przejęty przez Kmlarię (stałą komisję ds. finansowych Rady Miejskiej). Dokładna data powstania Ogrodu Botanicznego (obecnie Zoobotanicznego) w Toruniu nie jest znana, ale można powiązać ją z faktem nabycia całego majątku przez dr med. Johanna Gottlieba Schultza w 1797 r.
Od 1965 r., za sprawą torunianina Arnberta Sadeckiego, zamieszkałego na stałe w Argentynie i zajmującego się obrotem zwierząt egzotycznych, zaczęto sprowadzać do Ogrodu pierwsze zwierzęta. Wybudowano pierwsze woliery dla ptactwa i wybiegi dla zwierząt. Sprowadzono m.in. lamy, papugę arę i jaka tybetańskiego. Sadecki zobowiązał się dostarczyć za darmo wiele innych gatunków zwierząt egzotycznych, lecz władze miasta nie były tym zainteresowane, zaś sam Ogród nie był ani obszarowo, ani finansowo przygotowany na ich przyjęcie. W latach siedemdziesiątych ruch w Ogrodzie bardzo się ożywił, gdyż umożliwiono jego powszechne zwiedzanie.

Osoba z dysfunkcją wzroku w Ogrodzie

W czerwcu 2016 roku miała miejsce uroczysta inauguracja „Przyrody w paluszku” – projektu zrealizowanego w ramach Toruńskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2016. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Andrzej Rakowicz – wiceprezydent Torunia oraz Pani Beata Gęsińska – dyrektor Ogrodu Zoobotanicznego z udziałem podopiecznych Związku Niewidomych w Toruniu. W ptaszarni zamontowano specjalną udźwiękowioną tablicę przedstawiającą rozmieszczenie wybranych gatunków ptaków na mapie świata, a na terenie Ogrodu dwie bazy dźwiękowe z wybranymi gatunkami zwierząt z wybiegów zewnętrznych. Dodatkowo dla tych osób przygotowano tabliczki z opisami brajlowskimi, które w przypadku pomników przyrody zostały wzbogacone wypukłymi rycinami. Dzięki realizacji projektu możliwy stał się również udział dzieci i młodzieży niewidomych oraz słabowidzących w zajęciach dydaktycznych, podczas których mogą korzystać z książeczek tematycznych pisanych brajlem.
Bazy dźwiękowe uruchamiane pilotem można wypożyczyć w kasie Ogrodu.
Ponadto na terenie Ogrodu Zoobotanicznego zainstalowane są 23 beacony YourWay przy wybiegach dla zwierząt. Obiekt jest w zasięgu aplikacji YourWay (treści aplikacji wymagają aktualizacji). Dodatkowo do Budynku Administracyjnego i na teren Ogrodu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (z wyłączeniem Herpetarium i Ptaszarni).

Kontakt

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
ul. Bydgoska 7
87-100 Toruń
tel.: 507-060-177
www.zoo.torun.pl