Ruszyła wypłata „Czternastek”

25 sierpnia br. ruszyły wypłaty dodatkowego świadczenia dla 9 mln emerytów i rencistów. Całkowita kwota czternastej emerytury wyniesie w tym roku 11,4 mld złotych. Wysokość świadczenia w pełnej wysokości to kwota 1338,44 zł brutto.
Tegoroczna „czternastka” jest wypłacana z urzędu. Oznacza to, że seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. Co więcej, świadczenia nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego.
Czternastą emeryturę w pełnej wysokości otrzyma 7,7 mln seniorów, a w niepełnej 1,3 mln osób. Wypłata na rękę wyniesie 1217,98 zł. Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę między 2900 zł a 4188,44 zł, dostaną „czternastkę” zmniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to,  że świadczenie będzie zmniejszane o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Terminy wypłat 14. emerytury

Wypłata czternastej emerytury rozpoczęła się 25 sierpnia i prowadzona będzie w terminach 1, 5, 6, 10, 15, 20 września.

„Fundamentem działań rządu jest solidarność międzypokoleniowa. Dlatego, od 2019 roku do naszych seniorów kierowana jest trzynasta emerytura, a od ubiegłego roku, już po raz drugi czternasta emerytura. To ważny element polityki Zjednoczonej Prawicy. Łącznie w tym roku w ramach trzynastki i czternastki polscy seniorzy otrzymają kwotę 24,5 mld zł – mówi Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej.”

„Czternastka” wolna od potrąceń

Co ważne, czternasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma wpływu na ubieganie się o świadczenia, dodatki, zasiłki czy dodatkowe wsparcie.
W 2022 roku na wszystkie działania i programy adresowane do osób starszych zostanie przeznaczone ok. 44 mld zł.


 

Źródło: MRiPS