„Pogwarki Jarka”. Pleść jak piekarski na mękach

Pleść jak piekarski na mękach oznacza mówić głupoty, mówić bez sensu. Ten związek frazeologiczny pochodzi z historii Polski, a konkretniej związany jest z zamachem na króla Zygmunta III Wazę dokonanym przez szlachcica Michała Piekarskiego.
Więcej o tym powiedzeniu usłyszycie od Jarka „Pogwarka” Zajączkowskiego.