Prawo.pl: Nowe niższe limity dla dorabiających emerytów

Renciści oraz osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogą dorobić bez żadnych konsekwencji do kwoty 3 387,50 zł – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe niższe limity będą obowiązywały w okresie od 1 września do 30 listopada 2019 roku. Przekroczenie wyznaczonych kwot może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń.
Progi zarobków, które ta grupa świadczeniobiorców może osiągnąć od września, wiążą się z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które dotyczy II kwartału kalendarzowego i ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Przypomnijmy, że w II kwartale 2019 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4 839,24 zł.
Jeśli wcześniejszy emeryci oraz renciści osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (6 291,10 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.
Przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6 291,10 zł, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym miesiącu.
W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 599,04 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 449,31 zł, zaś renty rodzinnej dla jednej osoby – 509,22 zł.
Pełen tekst artykułu:

https://www.prawo.pl/kadry/dorabianie-na-emeryturze-od-wrzesnia-nowe-limity,464122.html


 

Źródło: inf. pras.