Od 1 czerwca 2022 r. nowe limity dla dorabiających do renty i emerytury

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające świadczenia w postaci wcześniejszej emerytury, rentę rodzinną, rentę z tytułu niezdolności do pracy, lub rentę socjalną, mogą dorobić do pobieranego świadczenia, nie zapominając jednocześnie o górnych limitach umożliwiających dorobienie, ustalanych raz na kwartał i wynoszących 70% i
130% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł – to o ponad 240 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim kwartale (5995,09 zł). W związku z tym w czerwcu, a zatem od 1 czerwca 2022 r. nowy limit wyniesie:

  1. • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2022 r. wynosi 4364,70 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty
  2. • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2022 r. wynosi 8105,80 zł – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

 


 

Źródło: ZUS