Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

Początki Muzeum sięgają 1909 roku, kiedy to w Królewcu
zapadła decyzja o utworzeniu muzeum architektury wiejskiej.
Na siedzibę muzeum wybrano teren Królewieckiego Ogrodu Zoologicznego. Plan zabudowy zakładał przeniesienie na jego teren obiektów najbardziej charakterystycznych dla każdego z regionów wchodzących w skład Prus Wschodnich.
W związku ze złym stanem budynków przeznaczonych do translokacji zdecydowano o wybudowaniu kopii. W latach 1910-1913 wybudowano ok. 20 obiektów z XVIII-XIX w., reprezentujących budownictwo mieszkalne, sakralne, przemysłowe oraz gospodarcze. Na terenie muzeum znajdowały się także dwa obiekty archeologiczne.
W 1937 r. ze względu na ograniczoność terenu Królewieckiego Ogrodu Zoologicznego zdecydowano o przeniesieniu obiektów do Olsztynka, w którego okolicach znajdowało się Mauzoleum prezydenta Rzeszy, feldmarszałka Paula Hindenburga i które stało się miejscem licznych wycieczek z Niemiec. Muzeum architektury wiejskiej miało podnieść atrakcyjność okolicy.
Po wojnie przystąpiono do zabezpieczania obiektów. Prace wykonywane były pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Pod koniec lat pięćdziesiątych rozpoczęła się rozbudowa muzeum.
Muzeum jest instytucją kultury Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Gość z dysfunkcją wzroku w muzeum

Na zwiedzanie Parku Etnograficznego należy przeznaczyć około 2 godzin.
Sezon turystyczny od 01 kwietnia do 31 października
Bilety można nabyć w budynku Muzealnego Centrum Obsługi Turystów (ok. 20 m od miejsca parkingowego) w którym znajdują się kasy biletowe, sklepik muzealny oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Z prawej strony  budynku jest podjazd  dla osób ze szczególnymi potrzebami. Hol obiektu posiada specjalne oznaczenia dla osób z dysfunkcją wzroku, ułatwiające poruszanie się (czarno-żółte pasy na wszelkich przeszkleniach). W kasach biletowych istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia na czas zwiedzania przewodnika dla osób niewidomych i niedowidzących pt. „Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – Informator dla niewidomych”.
Poza sezonem turystycznym od 01 listopada do 31 marca
Bilety można nabyć u straży muzealnej w punkcie kontroli biletów za główną bramą przed wejściem na teren Parku Etnograficznego.
W Muzeum istnieje możliwość dostosowania większości zajęć edukacyjnych do możliwości grupy. Chęć skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych należy zgłosić pracownikowi Muzeum z Działu Promocyjno – Oświatowego w dniach od poniedziałku do piątku pod nr tel. (89) 519-21-64, wew. 36 lub 37 w godzinach 7.30 – 15.30.

Kontakt

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
ul. Leśna 23
11-015 Olsztynek
www.muzeumolsztynek.pl