Krajowy Rejestr Sądowy ma być w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Rzecznik Praw Obywatelskich pełni w Polsce funkcję niezależnego organu ds. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jej artykuł 9 nakłada na władze państwowe obowiązek podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami – na zasadzie równości z innymi – dostępu do informacji, komunikacji i innych usług, w tym elektronicznych.
Rzecznik wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę dostosowania bazy KRS do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.
Baza ta – jak i inne systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne – powinna była zostać dostosowana do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) nie później niż do 30 maja 2015 r. Aktualnie standard ten jest rozszerzony o dodatkowe wymagania z myślą o użytkownikach słabowidzących (WCAG 2.1)
1 lipca 2021 r. uruchomiono stronę internetową pod adresem https://prs.ms.gov.pl . W zamieszczonej na niej deklaracji dostępności wskazano, że jest zgodna z wymaganiami ustawy z  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ocena ta została sporządzona na podstawie samooceny podmiotu publicznego.
5 maja 2020 r. Biuro RPO spytało odpowiedni departament Ministerstwa Sprawiedliwości o działania podjęte w celu dostosowania bazy do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Pytano też, jak sporządzono samoocenę, o której mowa w deklaracji dostępności Portalu Rejestrów Sądowych.

Odpowiedź  dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Zbigniewa Wiśniewskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości, rozumiejąc pojęcie „baza internetowa Krajowego Rejestru Sądowego” jako komponenty systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), umożliwiające dostęp i przeglądanie danych zawartych w rejestrze KRS, uprzejmie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości dokłada wszelkich starań, aby zapewnić taki dostęp dla wszystkich zainteresowanych.
Pierwszym z najważniejszych komponentów jest wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w KRS. Ten komponent powstał w 2012 roku i podlegał zmianom wynikającym z potrzeb użytkowników. Ostatnią modyfikacją, która wynikała bezpośrednio z prośby osób niedowidzących było usunięcie blokady przeciwko automatom pobierającym masowo dane z KRS tzw. „CAPTCHA”, co sprowadzało się do przepisania znaków specjalnie zniekształconych graficznie. Ze względu na fakt, że cały KRS (w tym m.in. baza danych KRS, centralny System Obsługi Wydziałów KRS, Repozytorium Akt Rejestrowych, API) został po 20 latach „przepisany” i przeniesiony na nowe technologie, dostęp do danych KRS stał się bezpieczniejszy i dlatego w czerwcu 2021 r. z wyszukiwarki KRS została usunięta CAPTCHA.
Ponadto w listopadzie 2021 r. przeprowadzony został audyt bezpieczeństwa systemu KRS w tym zgodności portalu PRS z wymaganiami WCAG2.1.
Na podstawie raportu z audytu zlecone zostały poprawki w systemie w celu wyeliminowania niedociągnięć w komponentach KRS dotyczących wymagań WCAG2.1.
W uzupełnieniu uprzejmie informuję, że do połowy 2022 r. na Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) zostanie uruchomiona nowa wyszukiwarka KRS, która zastąpi „stary” produkt. Wymagania postawione przez Ministerstwo Sprawiedliwości wykonawcy systemu Portal Rejestrów Sądowych zapewnią zgodność ze standardami WCAG 2.1.
Przeprowadzony został również audyt zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przy pomocy listy kontrolnej przygotowanej przez KPRM. Na podstawie tych informacji przygotowano deklarację dostępności dla strony https://prs.ms.gov.pl.
Jednocześnie chciałbym bardzo podziękować za Państwa aktywność w przedmiotowym zakresie i jednocześnie zapewnić, że kierowany przeze mnie Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości będzie stale doskonalił swoje rozwiązania teleinformatyczne również w taki sposób, aby spełniać potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku

– zakończył dyrektor departamentu.


 

Źródło: Biuro RPO