Mistrzostwa Świata w Nordic Walking niewidomych i słabowidzących

Termin i miejsce wydarzenia:
Od 16.06.2022 (czwartek) do 20.06.2022 (poniedziałek
Start i meta:
ul. Bursztynowa 2
84-210 Kopalino
Zakwaterowanie:
Agroturystyka LILA Kopalino
ul. Starowiejska 5
84-210 Choczewo
Organizatorzy:
World Original Nordic Walking Federation (ONWF)
European New Walking Organization(ENWO)
Stowarzyszenie CROSS
Koordynator: Józef Plichta
tel.: 721-019-087
e-mail: biuro@klubsudety.pl


W mistrzostwach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” – osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej, a osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zawodach.
Od zawodników wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach lub złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w mistrzostwach na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy zobowiązani są do wyrażenia  pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Mistrzostw Świata Nordic Walking.
Przy kwalifikowaniu zawodników do udziału w Mistrzostwach Świata  będą brane pod uwagę wyniki zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie CROSS w 2021 i 2022 roku.

Wpisowe

Zawodnicy – członkowie Stowarzyszenia „Cross” oraz ich przewodnicy  płatne po 100 zł od osoby.  Młodzież do 18 roku życia jest zwolniona z opłaty.
Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross” lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów.

Przebieg zawodów

Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 5 km w kategoriach:
B1 (niewidomy z przewodnikiem w kontakcie stałym-uprząż, w goglach) wśród kobiet i mężczyzn
B2 i B3 łączone w jedną kategorię (niewidomi i słabowidzący bez gogli, z przewodnikiem lub bez) wśród kobiet i mężczyzn.
Eliminacje odbędą się 18.06.2022, a Finał 19.06.2022
Zapoznanie z trasą planowane jest  17.06.2022.
Sędziowanie będzie zgodne z Regulaminem Sędziowania Nordic Walking Poland.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestników należy przesyłać mailem na adres: biuro@klubsudety.pl w terminie do 31.05.2022r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień niepełnosprawności oraz kategorię startową.
Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.