Dzień dedykowany osobom niepełnosprawnym – „Praca bez barier”

24 maja 2022 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach organizuje dzień dedykowany osobom niepełnosprawnym pn.: „Praca bez barier”, w ramach którego odbędzie się Konferencja online oraz uruchomiony zostanie telefoniczny dyżur ekspercki.
Honorowy patronat nad organizowanym wydarzeniem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, a patronat medialny Radio CCM.
Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie działań w zakresie zapobiegania i eliminowania naruszeń przepisów prawa u przedsiębiorców zatrudniających osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w szczególności ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i kodeksu pracy.
Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu, a w szczególności w konferencji online. Zgłoszenia należy kierować w terminie do 23 maja 2022 r. do godziny. 10.00 na adres mailowy promocja@katowice.pip.gov.pl. W odpowiedzi na zgłoszenie udostępniony zostanie link do udziału w konferencji.


 

Źródło: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach