Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski to barokowo-klasycystyczna budowla, która przez wiele wieków była siedzibą królów i Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie jest miejscem ekspozycji stałych i czasowych wystaw sztuki dawnej. W nawiązaniu do dworskich tradycji, w Zamku organizowane są liczne koncerty muzyki klasycznej.

Zwiedzanie Zamku

W Zamku Królewskim w Warszawie zobaczyć można m.in. sale królewskie powstałe dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz sale sejmowe. Najznakomitsza jest Sala Tronowa w czerwonym aksamicie i złotej dekoracji, warte zobaczenia są też: Sala Rycerska oraz Sala Balowa z największym w Polsce plafonem. Wśród stałych ekspozycji są też: Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej, Apartament księcia Józefa w pałacu Pod Blachą, multimedialna wystawa „Zniszczenie i odbudowa Zamku”, Gabinet Numizmatyczny czy Kolekcja Kobierców Wschodnich.
Ogrody Zamkowe
Zamek cudownie prezentuje się od strony Wisły, gdzie rozciągają się rozległe Ogrody Zamkowe, ukształtowane na przestrzeni wieków. Zachowały one elementy sztuki ogrodowej z różnych epok historycznych, a od 1991 roku prowadzona jest ich rekonstrukcja. Ogrody zaplanowano na trzech poziomach – najwyższy to geometryczny ogród z epoki dynastii Wazów, środkowy leży nad Arkadami Kubickiego, będzie to wiszący ogród z XIX wieku. Najniżej zaś znajduje się geometryczny układ z lat międzywojennych.

Oferta edukacyjna

Przykłady tematów zajęć i warsztatów:
Szkatułka księżniczki, skarb królewicza – spotkania dla najmłodszych
Spotkania ze sztuką i historią
Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora
Zamkowe spotkania literackie
Barwy Orientu
Szlakiem Orientalnych Opowieści
Godzina ze sztuką w Zamku
Muzealne inspiracje
Cztery pory roku przy świecach

Dostępność

Osoba niewidoma może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem. Dla grup Muzeum oferuje specjalną ofertę edukacyjną . Podczas zajęć osoby niewidome mogą poznawać  wybrane eksponaty za pomocą dotyku. Ponadto w zwiedzaniu pomagają odpowiednio do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku przeszkoleni edukatorzy. Zajęcia grupowe organizowane są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Działem Oświatowym.
W Punkcie Informacji Zamku Królewskiego dostępne są na stałe do wypożyczenia mapy i opisy sal w alfabecie Braille’a.
Osobom niewidomym i niedowidzącym przysługuje bilet ulgowy.

Kontakt:

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej.
Plac Zamkowy 4
00-277 Warszawa
tel. (22) 355-51-70
www.zamek-krolewski.pl