Rusza szósta edycja Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

Są wrażliwi na innych, angażują tych, których społeczeństwo odrzuca, zmieniają oblicze gospodarki – tak na Mazowszu działają podmioty ekonomii społecznej. Aby je promować, a przede wszystkim nagrodzić za ciągły rozwój, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kolejny raz ogłosiło konkurs na Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej 2021. Zgłoszenia można przesyłać do 16 kwietnia.
Co roku do tego tytułu przyznawanego przez samorząd województwa aspirują wyróżniające się lokalnie podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje zaangażowane w rozwój i promocję tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu.

– To już szósta edycja naszego konkursu – mówi Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS ds. społecznych. – Od 2016 r. wyróżniamy w nim te podmioty, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Staramy się też dostrzegać instytucje i osoby, które rozumieją na czym polega misja ekonomii, określanej jako „społeczna”, misja, która jest oparta na wsparciu i pomocy drugiemu człowiekowi.

Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w obszarze ekonomii społecznej. Mogą w nim wziąć udział np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, towarzystwa wzajemnościowe oraz spółki non profit z terenu województwa mazowieckiego. Tytuł może być przyznany również osobom i instytucjom wspierającym rozwój i propagowanie ekonomii społecznej.

– Liczymy, że podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs będzie cieszył się dużym zainteresowaniem – mówi Robert Gajewski, kierownik Wydziału Ekonomii Społecznej MCPS. – Przyznajemy to wyróżnienie już po raz szósty i jest ono bardzo rozpoznawalne. Co roku kilkanaście podmiotów i instytucji zdobywa ten tytuł. Mimo trwającej pandemii, na mapie województwa wciąż pojawiają się nowe przedsiębiorstwa społeczne, które mają na celu nie tylko zysk, ale i korzyści społeczne. Bardzo nas to cieszy, ale chcielibyśmy, aby w budowanie ekonomii społecznej, aktywniej włączyły się samorządy i biznes. Ten ostatni, zwłaszcza w obszarze tzw. społecznej odpowiedzialności, która pomaga kształtować odpowiednie warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach: „Rozwój”, „Reintegracja” oraz „Odpowiedzialność”. Każdemu przysługuje prawo zgłoszenia jednej propozycji w każdej z kategorii.
Startujący w kategorii „Rozwój” mogą być nagrodzeni za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i usługi. Ocenie będzie podlegać m.in. innowacyjność w sposobie działania, rozpoznawalność w środowisku, stosowane formy aktywności oraz korzyści społeczne płynące z przedsięwzięć.
W kategorii „Reintegracja” nagradzane są podmioty ekonomii społecznej, których jednym z podstawowych celów działalności jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych. W tej kategorii wyróżniane są takie podmioty jak: centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz warsztaty terapii zajęciowej. W ten sposób upowszechniane są dobre praktyki stosowane w ramach działalności warsztatowej oraz ciekawe projekty.
Ostatnią kategorią jest „Odpowiedzialność”, w której nagradzany jest pozytywny wizerunek osób i instytucji zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Wyróżniane w niej są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje otoczenia ekonomii społecznej, które podejmują różnego rodzaju inicjatywy, wartościowe z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej.
Czas składania wniosków trwa do 16 kwietnia 2021 r. Wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas „Wirtualnego Jarmarku Rozmaitości” połączonego z uroczystą galą Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej’ 2021 zaplanowanego na wrzesień. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/konkurs-mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej-2021/


 

Źródło: inf. pras.