Minister Edukacji i Nauki na konferencji „Edukacja włączająca wczoraj, dziś i jutro”

W piątek, 25 marca br. minister Przemysław Czarnek wziął udział w konferencji „Edukacja włączająca wczoraj, dziś i jutro”, która została zorganizowana w Akademii Kaliskiej. Podczas wydarzenia dyskutowano o różnych aspektach edukacji włączającej oraz celach i zadaniach Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

– Jesteśmy tutaj po to, aby zainaugurować Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą. Nie promujemy ponad miarę edukacji włączającej, promujemy szkolnictwo specjalistyczne, szkoły specjalne. Temu służą Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą. Są odpowiedzią na zastaną rzeczywistość

– mówił minister Przemysław Czarnek podczas konferencji.
Szef MEiN wskazywał na rolę, jaką w systemie edukacji pełnią SCWEW. Podkreślał, że obecnie większość dzieci z orzeczeniami uczy się w szkołach ogólnodostępnych, dlatego też konieczne jest wzmocnienie potencjału tych placówek:

– 70 proc. dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalistycznego znajduje się w szkołach ogólnodostępnych, a nie w szkołach specjalnych, bo taki jest wybór rodziców. Trzeba teraz wzmocnić nauczycieli szkół ogólnodostępnych fachowością, specjalistyczną wiedzą i kompetencjami, jakie mają nauczyciele szkół specjalnych

– zaznaczał Minister Edukacji i Nauki.
Minister Przemysław Czarnek dziękował również nauczycielom ze szkół specjalnych za ich profesjonalizm i zaangażowanie:

– Chcę podziękować dyrektorom i nauczycielom wszystkich szkół specjalnych za wspaniałą pracę, którą wykonują na rzecz dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. To właśnie w takich placówkach znajdują najlepszą opiekę.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W wydarzeniu uczestniczyli pedagodzy specjalni, praktycy edukacji włączającej, przedstawiciele kuratorium oświaty, nauczyciele akademiccy, rodzice. Jedną z prelegentek była dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu, która realizuje pilotaż SCWEW.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą

Model SCWEW powstał w wyniku prac zespołów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy m.in. z przedstawicielami szkół ogólnodostępnych, szkół specjalnych, organów prowadzących, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, uczelni, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli partnerów społecznych. Celem SCWEW będzie m.in. wsparcie szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej.

Pilotaż projektu

Pilotaż SCWEW jest realizowany w ramach dwóch projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji. Działania będą prowadzone do czerwca 2023 r. Na podstawie wyników pilotażu MEiN przygotowuje rozwiązania organizacyjno-prawne, których celem jest wykorzystanie potencjału szkół i placówek specjalnych (kadr i specjalistycznego wyposażenia) do wspierania szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu i podnoszeniu jakości edukacji włączającej.
Obecnie funkcjonują 23 Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą w 13 województwach.


 

Źródło: MEiN