Pełnosprawni w pracy – szkolenia dla uczniów i nauczycieli bydgoskiego „Braille’a”

Zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych, warsztaty kompetencji pracowniczych oraz płatne staże zawodowe – to elementy projektu, którym objętych zostanie 50 uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy. W ramach przedsięwzięcia o wartości ponad 1 miliona złotych szkolenia przejdą także nauczyciele placówki, a pracownie zyskają nowoczesne wyposażenie.

– Szkolenia i kursy zawodowe to szczególnie ważne elementy dopełnienia procesu edukacyjnego młodzieży niewidomej i słabowidzącej. Jestem przekonany, że zajęcia dodatkowe umożliwią uczniom zdanie egzaminów na satysfakcjonującym poziomie, a zdobyte umiejętności i uprawnienia zwiększą ich szanse na rynku pracy

– podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
W ramach projektu „Mistrz zawodu – moja pełnosprawność na rynku pracy” prowadzone są zajęcia doradztwa zawodowego oraz przygotowujące do egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz egzaminów zawodowych (masażysta, kucharz, technik administracji i tyfloinformatyk). Uczniowie biorą udział w warsztatach kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego zawodowego oraz indywidualnych spotkaniach z trenerem pracy. W lipcu rozpoczną płatne staże zawodowe. Szkoleniami i kursami kwalifikacyjnymi objętych jest również 40 nauczycieli bydgoskiej placówki, a do dwóch pracowni: ślusarskiej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych trafi nowoczesne wyposażenie. Zakupione sprzęty pozwolą przygotować warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy. W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są również warsztaty przedsiębiorczości, wspomagające rozwój uniwersalnych kompetencji przydatnych w pracy, zajęcia technologii informacyjno-komunikacyjnych czy poradnictwo psychologiczne. Specjalistyczne kursy umożliwią wychowankom łatwiejszy start na rynku pracy. Aktualnie naukę rozpoczęły grupy kursantów cukiernictwa, operatora obrabiarki CNC i AutoCad.
Całkowita wartość projektu to 1,14 mln zł, z czego dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 wynosi 1,03 mln zł.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego inwestuje w rozwój specjalistycznych placówek edukacyjnych

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy to jedna z trzech instytucji edukacyjnych prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy zyskał nowy budynek warsztatów praktycznej nauki zawodu. W pracowniach będą kształcić się przyszli technicy elektronicy, informatycy, floryści, technicy żywienia i usług gastronomicznych, kucharze i cukiernicy. Dodatkowo od września uruchomione zostaną nowe kierunki: fryzjer, technik usług kosmetycznych, technik ogrodnik. W Bydgoszczy młodzież z dysfunkcją słuchu po raz pierwszy w kraju będzie mogła kształcić się w zawodzie technik dentystyczny. Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych.
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu przeszedł gruntowną rozbudowę. Dzięki realizacji dwóch projektów, o łącznej wartości blisko 34 milionów złotych, placówka zyskała nowoczesne warsztaty kształcenia zawodowego oraz nowe przedszkole dla 26 maluchów w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu. W budowie jest pierwszy w regionie basen rehabilitacyjny z przeciwprądem.


 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego