Pierwsze trzy umowy w ramach programu Dostępność Plus Dla Zdrowia podpisane

Pierwsze granty w projekcie „Dostępność Plus dla zdrowia” przyznane. Trzy umowy o dofinansowanie poprawy dostępności w placówkach ochrony zdrowia już podpisane. Łączna wartość dostosowań, z których skorzystają pacjenci to prawie 1,5 miliona złotych. To pieniądze na zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Zdrowie musi być dostępne dla wszystkich, także dla osób ze szczególnymi potrzebami. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

„– Placówki podstawowej opieki zdrowotnej są często miejscami, do których w pierwszej kolejności udajemy się w przypadkach pogorszenia stanu zdrowia. Dlatego bardzo ważne jest, żeby takie miejsca były dostępne dla wszystkich. Nowe obiekty o tym przeznaczeniu są projektowane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, ale te które powstały wcześniej są często  „nie do zdobycia” dla osób ze szczególnymi potrzebami – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Nie chodzi tu tylko o dostosowanie architektoniczne, takie jak podjazdy, ale również komunikacyjne czy telemedyczne. – Dzięki rozwiązaniom technologicznym wiele spraw można załatwić z domu, co pozwala uniknąć na przykład trudnej przeprawy przez miasto w celu odebrania recepty. Kluczem do postawienia dobrej diagnozy jest wywiad lekarski, który może być trudny do przeprowadzenia z osobą niesłyszącą lub osobą z zaburzeniami mowy bez odpowiedniego sprzętu ułatwiającego komunikację. Program Dostępność Plus w sposób kompleksowy obejmuje wszystkie ważne aspekty – podkreśla minister Jarosińska-Jedynak.”

Wsparciem zostaną objęte Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lututowie, Poradnia Aloes z Łodzi i placówka Chaber z Wrocławia.
Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup foteli ginekologicznych do badania niepełnosprawnych kobiet, zakup pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących, wdrożenie rozwiązań telemedycznych, szkolenia z obszaru komunikacji z pacjentem ze szczególnymi potrzebami, tworzenie dostępnych stron internetowych spełniających wymagania WCAG 2.1 czy powołanie funkcji asystenta pacjenta ze szczególnymi potrzebami.
W ramach pierwszego etapu naboru w projekcie wsparciem zostanie objętych co najmniej 125 placówek z całej Polski.
Budżet projektu „Dostępność Plus dla zdrowia” to 80 milionów złotych. Maksymalna wartość jednego grantu to 720 tysięcy złotych. Nie jest wymagany wkład własny placówki ubiegającej się o dofinansowanie.
Nabór ma charakter otwarty i będzie trwać do momentu wyczerpania środków, ale nie później niż do 1 grudnia 2021 roku.


 

Źródło: MFiPR