Mazowieckie: Biuro pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych oficjalnie otwarte

Od 24 marca w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oficjalnie działa biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych. W  otwarciu tego miejsca udział wziął marszałek województwa Adam Struzik.

– Zarząd województwa mazowieckiego już od 16 lat powołuje swojego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Natomiast Artur Świercz od blisko ośmiu miesięcy pełni tę rolę łącznika między potrzebami osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, stowarzyszeń, fundacji zajmujących się tym obszarem, a zarządem województwa. Istniała ogromna potrzeba stworzenia biura pełnomocnika po to, by wszyscy, którzy chcą skonsultować swoje potrzeby, mogli fizycznie udać się do specjalnie przystosowanego do tego miejsca. Dlatego bardzo się cieszę, że po tym trudnym czasie związanym z pandemią, w końcu udało się otworzyć miejsce przyjazne osobom, które wymagają konsultacji czy pomocy

– mówił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
Artur Świercz pełni rolę pełnomocnika zarządu województwa ds. osób niepełnosprawnych od sierpnia 2021 r. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 sprawiła, że dopiero teraz możliwe było oficjalne otwarcie jego biura, które odbyło się z udziałem marszałka województwa mazowieckiego.
Miejsce, w którym urzęduje pełnomocnik, to pomieszczenie (pok. nr 122) w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie. Choć inne biura instytucji znajdują się na wyższych kondygnacjach, siedziba pełnomocnika powstała specjalnie w miejscu, które jest powszechnie dostępne. Można się do niego dostać zarówno schodami, jak i windą. Droga jest odpowiednio oznakowana, a sam pokój oznaczony zawieszoną na odpowiedniej wysokości tabliczką, na której informację przedstawione są nie tylko graficznie, ale i przy pomocy wypukłych elementów i napisu w alfabecie Braille’a.

Potrzebne miejsce spotkań

Spotkanie w siedzibie pełnomocnika było okazją nie tylko do omówienia bieżących kwestii związanych z jego obowiązkami, ale również dalszych planów.

–  Dzisiaj odbyło się symboliczne otwarcie biura pełnomocnika. Z panem marszałkiem mieliśmy okazję omówić moje dotychczasowe działania m.in. spotkania z dziećmi, podczas których łamię stereotypy związane z osobami z niepełnosprawnościami. Teraz wychodzimy z pandemii, więc będzie wiele okazji do spotkań w szerszym gronie po to, by porozmawiać na tematy, które dotyczą m.in. kwestii transportu komunikacyjnego czy ogólnorozumianej dostępności. To biuro ma służyć właśnie tym rozmowom, by móc się spotkać i omówić nurtujące nas tematy

– wyjaśniał Artur Świercz, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych.
Konieczność otwarcia takiego miejsca podkreśla również Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

– Każdemu samorządowi przyda się wsparcie osoby, która będzie koordynować i wspierać działania prowadzone w ramach programów wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. A żeby ten proces przebiegał sprawnie, pełnomocnicy powinni być do dyspozycji środowiska osób z niepełnosprawnościami. Ogromnie się cieszę, że udało nam się stworzyć takie miejsce właśnie w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, by służyło tym, którzy potrzebują osobistej konsultacji z pełnomocnikiem

– tłumaczył Aleksander Kornatowski.
Przypomnijmy, że według oficjalnych danych z narodowego spisu powszechnego z 2011 r. osoby z niepełnosprawnościami stanowią prawie 10 proc. całej populacji województwa mazowieckiego.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej prowadzi w imieniu samorządu województwa liczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W tym roku ogłoszono już jeden konkurs na trzyletnie projekty, dzięki którym możliwe będzie organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Wsparcie z budżetu Mazowsza wyniosło 1,5 mln zł. Teraz sejmik województwa podzielił 18,2 mln zł ze środków pochodzących z PFRON. To również ułatwi tegoroczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu. Dokładnie 9,73 mln zł przeznaczonych jest na tworzenie i utrzymanie działalności zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), ponad 6,9 mln zł to planowane dofinansowanie robót budowlanych, a ponad 1,7 mln zł trafi do organizacji pozarządowych na działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS