MF: Na Polskim Ładzie zyska 9 na 10 emerytów

W artykule „STRACĄ BIEDNI, BOGACI I DORABIAJĄCY” (Gazeta Wyborcza z 15 czerwca 2021 r., str. 17) autor – Leszek Kostrzewski – niejednokrotnie mija się z prawdą przy ocenie wpływu zmian podatkowych przedstawionych w Polskim Ładzie na emerytów – informuje Ministerstwo Finansów.
Nie jest prawdą jakoby reforma miała dotknąć seniorów z najniższymi świadczeniami. Chodzi o osoby, które otrzymują z ZUS kwoty do 660 zł brutto. Z wyliczeń Gazety Wyborczej wynika, że w tym przypadku strata sięga ok. 50 zł miesięcznie. Autor artykułu nie wziął jednak pod uwagę projektowanych uregulowań, które zakładają zmniejszenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na PIT (obliczanej na starych zasadach). Dzięki temu mechanizmowi emeryci i renciści o niskich świadczeniach nie stracą na reformie.
Nieprawdziwa jest również sugestia autora artykułu, że ofiarami Polskiego Ładu będą emeryci z niepełnosprawnościami, którzy korzystają z ulgi rehabilitacyjnej. Na poparcie tej tezy przytoczony został przykład, z którego wynika, że osoba, która otrzymuje świadczenie emerytalne w kwocie 2 400 zł miesięcznie i która w ramach ulgi rehabilitacyjnej odlicza ponad 1 200 zł miesięcznie straci na reformie 400 zł rocznie. Z wyliczeń Resortu Finansów wynika, że dla osób pobierających emeryturę tej wysokości i przy takim poziomie ulgi rehabilitacyjnej zmiany podatkowe zapowiedziane w Polskim Ładzie będą neutralne. Idąc dalej tym tropem: przy emeryturze wynoszącej 2 400 zł i wydatkach rehabilitacyjnych wynoszących 500 zł miesięcznie podatnik zyskuje 1 119 zł rocznie. Przy tej samej kwocie emerytury (2 400 zł/miesięcznie) i wydatkach rehabilitacyjnych w kwocie 1000 zł miesięcznie podatnik zyskuje 99 zł. Wpływ zmian podatkowych w Polskim Ładzie zależy więc od wysokości świadczenia i wydatków rehabilitacyjnych.
Gazeta Wyborcza podaje również, że na zmianach stracą seniorzy, którzy oprócz dochodu z emerytury osiągają również dochody z działalności gospodarczej lub umowy o pracę. Taka sytuacja może mieć miejsce, lecz nie jest to reguła, bo zysk lub ewentualna strata są w tym przypadku uzależnione od wysokości emerytury i dodatkowego dochodu.
Istotnie jest też grupa emerytów, która straci na Polskim Ładzie. Resort finansów komunikował to od samego początku. Dotyczy to tej grupy seniorów, która pobiera najwyższe emerytury w kwocie od 5 tys. zł miesięcznie. Taki emeryt ze świadczeniem w wysokości 5 000 zł straci jednak rocznie jedynie 75 zł, a nie jak sugeruje artykuł w Gazecie Wyborczej – „nawet 1 tys. zł”.
Z wyliczeń resortu wynika, że na reformie zyska 9 na 10 seniorów. 2/3 emerytów zapłaci zerowy PIT, a duża część zapłaci podatek w niższej wysokości niż dotychczas. Przykładowo: małżeństwo emerytów z których każdy otrzymuje emeryturę w kwocie 1800 zł miesięcznie zyska rocznie ok. 3 tys. zł. Tyle samo pieniędzy zostanie w portfelach małżonków, z których jeden pobiera średnią, a drugi minimalną emeryturę.


 

Źródło: PAP MediaRoom