Gdańsk Miastem Równości – wystartowała kampania społeczna

Gdańsk jako miasto dla wszystkich – taki jest główny cel kampanii społecznej, która oficjalnie wystartowała we wtorek, 1 lutego. Główne założenia to: równe prawa oraz sprzeciw wobec mowy nienawiści, hejtu i dyskryminacji. W przestrzeni miejskiej pojawią się billboardy i citylighty, a promocyjne spoty trafią do mediów i internetu.

– Nie ma miejsca na żadne „ale” w kwestii elementarnych praw człowieka i obywatela, w kwestii równości i równego traktowania. Ta kampania ma zwrócić uwagę na różne aspekty równości, które dotyczą każdego z nas. Mieszkańcy Gdańska są wrażliwi i rozumieją potrzeby innych, ale z pewnością są także tacy, którzy nigdy nie mieli możliwości uświadomienia sobie, jak to jest, żyć z poczuciem wykluczenia i odrębności. Kampania skierowana jest do wszystkich gdańszczanek i gdańszczan, po to żebyśmy umieli odkryć wrażliwość, zauważyć drugiego człowieka i jego potrzeby

– mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
W kampanii będą poruszane takie obszary dyskryminacji jak pochodzenie, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, światopogląd, sytuacja ekonomiczna czy wykształcenie. Powstały spoty promocyjne przedstawiające historie osób doświadczających braku tolerancji lub wykluczenia. Pierwszymi bohaterkami spotów Susanna Izzetdinova i Paulina Pohl.

– Bardzo mnie cieszy, że ta kampania mówi o relacjach, o ludziach, których spotykamy na co dzień. Mówi o poszukiwaniu rozwiązań, żeby wszyscy czuli się dobrze w miejscu w którym są i żyją. Aby byli równi i mile widziani. Mieszkam w Gdańsku całe swoje życie, od ponad 20 lat z doświadczeniem niepełnosprawności. Przez ten czas doznałam wielu momentów, które wiązały się z wyborami pod względem dostępności, np. wybór szkoły. Ale także widzę, jak miasto się zmienia na lepsze. Nie tylko pod względem dostępności architektonicznej, ale też dostępności, która jest w głowach. Ta kampania jest cegiełką do tego, żebyśmy zwrócili uwagę, kto jest  obok nas i jakich czasami barier doświadcza. A mogą to być rzeczy, które nawet nie przychodzą nam do głowy

– mówiła Paulina Pohl, bohaterka kampanii Gdańsk Miastem Równości.
Kampania społeczna jest kolejnym elementem uchwalonego przez Radę Miasta, w 2018 roku, Gdańskiego Modelu Na Rzecz Równego Traktowania.
Działania na rzecz tolerancji i równego traktowania prowadzone będą jednocześnie przez wiele jednostek. Projekt kampanii zaplanowany jest na dwa lata. W Gdańsku funkcjonują już m.in. Rada ds. Równego Traktowania, Rada Imigrantek i Imigrantów czy Gdańskie Centrum Równego Traktowania.
– W czerwcu 2018 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła Gdański Model na rzecz Równego Traktowania, który po długich analizach został opracowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przygotowano wówczas rekomendacje dla działań, aby Gdańsk jako miasto wolności i solidarności nie był tylko hasłem, ale żeby każdego dnia, każda obywatelka i każdy obywatel, bez względu na wszystko w naszym mieście, czuł się dobrze. Gdański Model na rzecz Równego Traktowania nie jest pustym, urzędniczym dokumentem, a jego rekomendacje są wdrażane przez wiele różnych podmiotów – mówiła podczas konferencji prezydent Aleksandra Dulkiewicz.


 

Źródło: Referat Prasowy UM Gdańsk