Kujawsko-Pomorskie: Nowe marszałkowskie bransoletki życia już działają

Trwa rozruch przygotowanego przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) dużego programu teleopieki domowej, którym objętych zostanie 3 tysiące niesamodzielnych osób starszych. W systemie, którego sercem jest centrum operacyjne działające w kompleksie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jest już blisko ośmiuset seniorów. Wkrótce dołączy do nich m.in. pół tysiąca mieszkańców Bydgoszczy. Kilkorgu bydgoskim seniorom opaski przekazał wczoraj (18 października) wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.
– Zainteresowanie bransoletkami życia od początku było ogromne, dlatego zdecydowaliśmy się na kontynuację programu i taką jego rozbudowę, by docelowo objąć nim wszystkich potrzebujących – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej, na który składają się monitorujące funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia”) oraz uruchomione na początku września centrum operacyjne, jest kontynuacją dobrze przyjętego pilotażu, z którego skorzystało 210 osób. Do partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, ostatecznie zgłosiło się 78 (zaproszenie jest nadal otwarte). Siedemdziesiątym dziewiątym partnerem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, które wzięło na siebie organizację centrum teleopieki (Kujawsko-Pomorskie Telecentrum).
Uczestnicy programu mają już za sobą testowe kontakty z telecentrum, w którym dyżurują wykwalifikowani ratownicy medyczni. Był już też przypadek prawdziwej interwencji, w wyniku której ratownicy z telecentrum wezwali do podopiecznego pogotowie ratunkowe.
ROPS sukcesywnie przekazuje zamówione bransoletki życia kolejnym samorządom lokalnym. To one bowiem prowadziły nabory uczestników, a obecnie prowadzą ostateczną dystrybucję urządzeń.
Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo zarezerwowaliśmy dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty będą pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy.
Projekt, z budżetem w wysokości 19 mln złotych, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020.


 

Źródło: Biuro Prasowe / Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu