Łódzkie: Rozmawiali o wspieraniu osób z niepełnosprawnościami

Jak wspierać osoby z niepełnosprawnościami? W jaki sposób robią to organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego w Łódzkiem? To tematy poruszane podczas posiedzenia Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Dobre praktyki związane z włączaniem osób z niepełnosprawnościami do życia społecznego, ale także wymiana doświadczeń różnych podmiotów – jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych były wiodącymi tematami spotkania, które zorganizowała Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie oraz dyskusja odbyły się w poniedziałek w galerii twórczości osób niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi.
W spotkaniu brali m.in. udział Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego i Katarzyna Maciołek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
– To ważne, aby wspólnie wymieniać się doświadczeniami, pokazywać ścieżkę dostępu do zadań, które realizujemy, służąc osobom z niepełnosprawnościami – mówił wicemarszałek.
O kompleksowym wsparciu dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów mówiła Hanna Gural, dyrektor Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” w Piotrkowie Trybunalskim, placówki modelowej w skali województwa.
– Półtora roku temu przenieśliśmy się do nowego budynku. Nowa siedziba była budowana przez 5 lat, powstała dzięki wsparciu sponsorów, ale także Urzędu Marszałkowskiego. Wszystko po to, aby nasze dzieci miały godziwe warunki rehabilitacji – mówiła Hanna Gural. – W naszym Centrum specjaliści współpracują ze sobą i wypracowują jeden model terapii, co nie jest tak oczywiste w innych placówkach. Jednak najważniejszym terapeutą pozostaje rodzic, przy czym kluczowe jest zaufanie pomiędzy rodzicami i specjalistami.
Spotkanie zakończyło się dyskusją, a w efekcie wypracowaniem wniosków i rekomendacji.
Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych to organ opiniodawczo-doradczy działający przy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Do jego zadań należą: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji ich praw, opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocena ich realizacji, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Sejmik Województwa Łódzkiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


 

Materiał został opublikowany dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi