Kujawsko-Pomorskie: Bransoletki życia dla 3 tysięcy seniorów

Ruszył przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej samorządowy wojewódzki duży program teleopieki domowej, którym władze województwa obejmują obecnie 3 tysiące niesamodzielnych osób starszych.
Marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski przekazali w czwartek (2 września) nowe bransoletki życia pierwszym uczestnikom programu, z którymi spotkali się w centrum operacyjnym działającym w kompleksie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Włocławskiej.

– Zainteresowanie bransoletkami życia na etapie pilotażu było ogromne, dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie stałego systemu tego rodzaju wsparcia, opartego o własne, działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne. Takie rozwiązanie ma dodatkową zaletę w postaci możliwości rozszerzania oferty

– podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który podczas spotkania z uczestnikami programu życzył im przede wszystkim zdrowia.
Opiekuńczo-ratunkowym systemem teleopieki domowej, na który składają się mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia) oraz działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne, jest kontynuacją dobrze przyjętego pilotażu, z którego skorzystało 210 osób. Do partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, ostatecznie zgłosiło się ich 78 (zaproszenie jest nadal otwarte). Siedemdziesiątym dziewiątym partnerem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, które wzięło na siebie organizację centrum teleopieki (Kujawsko-Pomorskie Telecentrum), w którym dyżurują wykwalifikowani ratownicy medyczni.
Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo zarezerwowano dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty będą pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy.
Projekt, z budżetem w wysokości 19 mln złotych, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020. Wartość wsparcia wynosi ponad 16 mln złotych.


 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu