Nad jeziorem Tarnobrzeskim pojawiły się plany tyflograficzne dla niewidomych

Nad Jeziorem Tarnobrzeskim zainstalowano osiemnaście planów tyflograficznych, które pomogą osobom niewidomym i słabowidzącym zorientować się w przestrzeni plaży oraz znajdujących się tam budynków.

– Przewodnik powstał w ramach projektu „Tarnobrzeg otwarty dla turysty z dysfunkcją narządu wzroku”. Dowodzimy, że to nie tylko chwytliwe hasło. Inwestujemy w infrastrukturę nad jeziorem, by zapewnić jak największy komfort wypoczywającym tu osobom. Tylko w tym roku oddaliśmy do użytku odwiedzających Jezioro Tarnobrzeskie drogi, ścieżki rowerowe, parkingi, toalety, budynki pod usługi gastronomiczne, altany grillowe, place zabaw. Obecnie pozyskaliśmy kolejną dotację i już przygotowujemy się do nowych inwestycji. Dbamy jednocześnie o to, by jezioro wraz z powstającymi tu atrakcjami było przyjazne dla każdego. To już nie tylko troska o przystosowanie obiektów dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Jesteśmy przygotowani także na przyjęcie turystów, którzy otaczający świat odbierają innymi niż wzrok zmysłami. Osoby niepełnosprawne, w tym osoby niewidome i słabowidzące, coraz odważniej uczestniczą w życiu publicznym, podejmują pracę, ale też coraz chętniej podróżują, korzystają z atrakcji, które jeszcze do niedawna były dla nich niedostępne. Dzięki takim udogodnieniom, jak zainstalowane właśnie nad jeziorem plany tyflograficzne, osoby niewidome będą w stanie samodzielnie poruszać się w przestrzeni miejskiej plaży

– mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.
Plany tyflograficzne to zamontowane na odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim nachyleniem specjalne tablice, na których kontury rysunków oznaczono  wypukłościami, a opisy i legenda zapisane zostały w brajlu. Dzięki tym wypukłościom osoby z dysfunkcją wzroku, za pomocą dotyku, poznają rozmieszczenie elementów infrastruktury. Z kolei dzięki legendzie i opisom przedstawionym w alfabecie Braille’a mogą dowiedzieć się, co znajduje się w konkretnym budynku. Plany tyflograficzne w sposób uproszczony przedstawiają osobom niewidomym przestrzeń, w której się znajdują, dostarczając wiedzy o najważniejszych jej elementach. Plany zainstalowane nad Jeziorem Tarnobrzeskim zaprojektowano w porozumieniu i we współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, by mieć pewność, że spełnią swoją rolę.


 

Źródło: UM Tarnobrzeg