Niewidomi w Bydgoszczy świętują Dzień Białej Laski

Choć nie widzą, są takimi samymi osobami jak my. Chcą być słuchani, zauważeni i traktowani normalnie. Na  potrzeby osób niewidomych zwraca uwagę kampania „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”, do której ponownie przystąpiło CH Focus w ramach Międzynarodowego Dnia Białej Laski, przypadającego 15 października. Z okazji święta osób niewidomych i niedowidzących, bydgoskie centrum zachęca bydgoszczan do włączenia się w ogólnopolską akcję i zaprasza w dniach 15-22 października na wyjątkową wystawę „(NIE) WIDZĘ”, ukazującą codzienność młodych ludzi z niepełnosprawnością.
Kampania społeczna „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE” ma sprawić, by osoby z niepełnosprawnością wzrokową stały się „widoczne dla innych”. Celem inicjatywy jest m.in. kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz zauważenie ich problemów. Składa się na nią cykl zajęć edukacyjnych, wychowawczych, spotkań, imprez, projektów, konkursów i innych form realizowanych przez nauczycieli i uczniów, organizowanych w szkołach i placówkach, które przystąpiły do projektu, w zakresie upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku. Kampania ma charakter ogólnopolski i realizowana jest w dniach 13- 20 października br.
Za udział w tegorocznej edycji, placówki oświatowe mogą uzyskać certyfikat: „Szkoły przyjaznej osobom niewidomym”, „Placówki przyjaznej osobom niewidomym” oraz „Przedszkola przyjaznego osobom niewidomym”. Szczegóły związane z kampanią społeczną znajdują się pod linkiem https://www.braille.bydgoszcz.pl/mdbl.
– „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE” to wspaniała inicjatywa skierowana m.in. do młodego pokolenia, mająca na celu przybliżyć tematykę związaną z codziennością, z jaką zmagają się osoby niewidome lub niedowidzące. Problemy z widzeniem dotyczą szerokiej grupy naszego społeczeństwa. Kampania zwraca uwagę na to, że brak wzroku nie musi stanowić ograniczenia ani wykluczenia społecznego. Wspólnie możemy wspierać tych, którzy na co dzień mają w życiu trudniej – mówi Gregory Pertus, dyrektor CH Focus w Bydgoszczy.
Ważnym elementem kampanii jest niezwykła wystawa „(NIE) WIDZĘ”, przedstawiająca aktywność młodych ludzi z niepełnosprawnością, którą można obejrzeć w dniach 15-22 października br. w CH Focus w Bydgoszczy. Zaprezentowane na niej zdjęcia pokazują w pełni sprawnych ludzi, funkcjonujących w życiu społecznym, kulturalnym, twórczym i sportowym, którzy uczą się, bawią i żyją jak każdy młody człowiek. W  ten sposób wystawa propaguje informacje o umiejętnościach, możliwościach, zainteresowaniach i sukcesach dorastających dzieci i młodzieży, które nie widzą. Jej pomysłodawcami i organizatorami są Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i  Niewidomej w Bydgoszczy oraz działające przy ośrodku Stowarzyszenie „Visus Supremus”. Wystawa zlokalizowana jest na parterze centrum handlowego, obok salonu Douglas.
– Niewidomi, tak samo jak inni, chcą mieć możliwość poznawania świata i ludzi, odkrywania nowych miejsc i  doświadczania wielu przeżyć – używając do tego innych zmysłów oraz z pomocą drugiego człowieka. W  najlepszy sposób obrazuje to wystawa NIE (WIDZĘ), którą warto zobaczyć. Mamy nadzieję, że dzięki kampanii zmieni się podejście wielu bydgoszczan do niepełnosprawnych, a osoby niewidome nie pozostaną niewidzialne – dodaje Gregory Pertus.
Patronat Honorowy nad kampanią objęli: Minister Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Polski Komitet ds. UNESCO, Poczta Polska S.A.
Akcja stanowi element programu Atrium Razem, którego celem jest wsparcie i integracja lokalnej społeczności oraz wspólne budowanie przyjaznego środowiska rozwoju.


 

Źródło: inf. pras.