Rusza nabór podmiotów certyfikujących w zakresie dostępności

Dziś Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczyna nabór podmiotów, które będą nadawać przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym tzw. certyfikaty dostępności. Jest to kolejny krok w tworzeniu otoczenia przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Wnioski można składać elektronicznie lub listownie do 19 listopada 2021 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Mechanizm certyfikacji kierujemy do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, którzy chcą pokazać, że ich działalność jest prowadzona z otwartością na osoby ze szczególnymi potrzebami. Bez względu czy są to ich klienci, czy współpracownicy”

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Jeśli audyt przebiegnie pozytywnie, firma lub organizacja uzyska certyfikat dostępności potwierdzający, że jest to miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością i seniorom. Oznacza to między innymi, że do budynków, w których prowadzona jest działalność może swobodnie wejść i poruszać się osoba na wózku, czy niewidomy z psem asystującym, a osoba głucha będzie miała zapewnioną komunikację w Polskim Języku Migowym.
Certyfikat będzie ważny przez 4 lata. Przyniesie wymierne korzyści także tym przedsiębiorstwom, które dokonują wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Certyfikat uprawnia bowiem do uzyskania 5% zniżki na składki z tego tytułu.

„To z pewnością dodatkowa zachęta do ubiegania się o certyfikat. Myślę, że ważniejsze jest bycie firmą odpowiedzialną społecznie i otwarcie swojej działalności na osoby ze szczególnymi potrzebami. To z pewnością inwestycja w przyszłość i krok ku temu, by powiększać grono odbiorców swoich produktów, czy usług”

– zauważyła wiceminister.

Proces certyfikacji

Aby uruchomić proces certyfikacji potrzebne są podmioty, które będą sprawdzać czy chętni do uzyskania certyfikatu spełniają wymagania określone w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej określiło szczegółowe wymagania dla procesu ich wyboru.

„Wskazujemy, jakie warunki kadrowe, organizacyjne i sprzętowe musi spełniać podmiot, aby realizowane przez niego audyty dostępności cechowały się odpowiednią jakością. Dziś uruchamiamy nabór tych podmiotów”

– wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.
Podmiot, który będzie dokonywał certyfikacji musi przede wszystkim dysponować doświadczoną kadrą oraz angażować do audytów osoby z niepełnosprawnościami.

„Przygotowaliśmy zestawy pytań, które powinny być wykorzystane przy opracowaniu metodologii audytu, którą także musi posiadać i przedstawić podmiot, który chce certyfikować”

– dodała.
W ogłaszanym dziś naborze, mogą wziąć udział dowolne podmioty lub ich konsorcja. Należy złożyć wniosek, dostępny na stronie internetowej ministerstwa, który następnie oceni powołany w MFIPR zespół ekspertów.

„Chcemy aby, w pierwszym kwartale nowego roku był już opublikowany wykaz podmiotów certyfikujących”

– podsumowała wiceminister Jarosińska-Jedynak.


 

Źródło: MFiPR