Wrocław: Zaprezentowano nowe wydanie WROMIKa

W piątek (1 października) na konferencji prasowej zaprezentowano nowe wydanie WROMIKa – Wrocławskiego Informatora Możliwości i Korzyści dla osób z niepełnosprawnościami. W konferencji udział wzięli: Michał Piechel – Społeczny Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Anna Jeżowska-Siwek – z Fundacji „Promyk Słońca”, realizatora książkowej edycji WROMIKa (w wersji zwykłej, łatwej do czytania i rozumienia – ETR oraz w dostępnych pdf-ach), Justyna Mańkowska – wiceprezeska Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA, realizatora wersji audiowizualnych – filmów z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem PJM oraz Andrzej Mańkowski – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Świadczeń. Ponadto na prezentacji obecni byli także: Agata Roczniak, Andrey Tikhonov, Anna Baranowska i Anna Brzegowa-Jabczyk – osoby z niepełnosprawnościami (oraz mama osoby z niepełnosprawnością), które opowiadały o tym, dlaczego i jak korzystają z informatora.

– Jest to kolejny element całościowych działań miasta, prowadzonych pod szyldem Wrocław Bez Barier, jest niezbędny dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów

– powiedział Michał Piechel, Społeczny Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

– Wersja łatwa do czytania i rozumienia została przygotowana specjalnie na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, chociaż nie tylko one z niej korzystają. Korzystają z niej również osoby, które mają jakikolwiek problem z rozumieniem zwykłych tekstów pisanych. Mogą być to osoby starsze, ale te informacje mogą być przydatne także dla osób głuchych, które nie znają dobrze gramatyki języka polskiego, a konstrukcje stylistyczne i gramatyczne języka mówionego są dla nich niezrozumiałe. Ta publikacja jest przygotowana wg wszystkich standardów ETRu: tekst jest przygotowany w języku łatwym, czyli mamy krótkie, proste zdania, jest pisany dużą czcionką, mamy też zdjęcia i ilustracje. To nie są zwykłe obrazki, pomagające zrozumieć tekst, któremu towarzyszą. Taka wersja to unikat na skalę Polski, nikt dotąd nie przygotował takiego informatora miejskiego. Jesteśmy z niego dumni i mamy nadzieję, że będzie bardzo użyteczny

– mówiła Anna Jeżowska-Siwek z Fundacji „Promyk Słońca”.

Czym jest WROMIK?

WROMIK 2020 to aktualne kompendium wiedzy o możliwościach, jakie osobom z niepełnosprawnościami oferuje Wrocław. Opisuje pod kątem dostępności ponad 100 instytucji, obiektów i wydarzeń podzielonych na poszczególne kategorie. Każde z miejsc i wydarzeń jest szczegółowo opisane i zilustrowane piktogramami. WROMIK wymienia także 70 wrocławskich organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami.
Informator jest dostępny w formie książkowej – w wersji podstawowej oraz wersji łatwej do czytania. Jest dostępny również w wersji pdf do pobrania ze stron internetowych ośrodka i fundacji. Wersje książkowe przygotowała Fundacja „Promyk Słońca”.
WROMIK Powstał dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Fundacji „Promyk Słońca” oraz Fundacji Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji “KATARYNKA”.

Drukowany informator w wersji podstawowej oraz z tekstem łatwym do czytania i rozumienia (ETR) można otrzymać bezpłatnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Strzegomska 6, pokój 25 (parter).
WROMIK 2020 w formacie pdf w obu wersjach można pobrać na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, na stronie internetowej fundacji Promyk Słońca oraz na stronie internetowej fundacji Katarynka.

O wydaniach WROMIKa

Wydanie I zostało przygotowane w ramach projektu „SAMO-Dzielni” realizowanego
przez Fundację „Promyk Słońca” w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu w latach 2017-2019, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Wydanie II zostało przygotowane w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Gminy Wrocław na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.


 

Źródło: Urząd Miejski We Wrocławiu