O włączeniu społecznym w turystyce na konferencji z udziałem wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego

O turystyce na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, zorganizowanej w ramach Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, dyskutowali w poniedziałek w Chełmie eksperci, samorządowcy, przedstawiciele branży podczas konferencji z udziałem sekretarza stanu Andrzeja Guta-Mostowego, pełnomocnika premiera do spraw promocji polskiej marki.

„Wszystkie osoby wykluczone społecznie np. z powodu kryteriów materialnych, niepełnosprawności czy starszego wieku należy włączyć aktywnie do możliwości skorzystania z rekreacji i wypoczynku. To jest zadanie nie tylko organizacji społecznych, ale także bardzo ważne zadanie państwa, aby ta naturalna potrzeba wypoczynku i rekreacji, regeneracji sił fizycznych i psychicznych na łonie natury, poznawania innych kultur, innych regionów – mogła być realizowana absolutnie dla wszystkich ”

– powiedział wiceminister Andrzej Gut-Mostowy. I nawiązując do tegorocznego hasła UNWTO dodał:

„Rozwijanie idei turystyki społecznej musi opierać się z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i we współpracy jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu.”

Podczas konferencji dyskutowano  na tematy związane z uczestnictwem w turystyce tych grup społecznych, które mogą mieć do niej ograniczony dostęp. Rozmawiano m.in. o:

  1. • wsparciu rodzin z dziećmi oraz kształtowaniu postaw pro turystycznych wśród dzieci i młodzieży,
  2. • roli programu Polski Bon Turystyczny w turystyce społecznej,
  3. • włączeniu w aktywność turystyczną osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe – przykłady dobrych praktyk;
  4. • turystyce senioralnej, zwanej także srebrną turystyką – to temat szczególnie ważny w kontekście zmian demograficznych i starzeniu się społeczeństwa.

Projekty turystyki społecznej są odpowiedzią na potrzebę i prawo do wypoczynku. Czerpią przykłady z inicjatyw już rozwijanych przez organizacje publiczne i prywatne. Turystyka społeczna, bez wątpienia stanowi również instrument rozwoju regionalnego.

Raport o Polskim Bonie Turystycznym

Zaprezentowany przez POT raport uwzględnia nie tylko dane z systemu ZUS takie jak aktywacja i wykorzystanie bonów, ale jest szerokim podsumowaniem dotychczasowych działań w zakresie polityki społecznej państwa, wsparcia dla przedsiębiorców, rozwoju i edukacji.
„Bon turystyczny okazał się sukcesem, o czym świadczy rekordowe korzystanie z tej formy wsparcia przez rodziny z dziećmi podczas wakacji. Ten program ma ważne znaczenie aktywizacji społecznej. Bon umożliwił nierzadko pierwszy w życiu wspólny urlop rodzinom wielodzietnym. 7 mln dzieci objęło świadczenie, w tym 165 tys. dzieci z niepełnosprawnością zostało wsparte dodatkową kwotą 500 zł.”
– zaznaczył  wiceminister Gut-Mostowy.
Dokument prezentuje jednocześnie wyniki badań przedsiębiorców przyjmujących płatności bonem turystycznym. Ponad 85 % badanych przez Polską Organizację Turystyczną  firm pozytywnie ocenia program, a 99% chciałoby, aby był kontynuowany.


 

Źródło: MRiT