Wizyta wiceministra Wdówika w Lublinie

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik,  8 czerwca w Lublinie uczestniczył w konferencji poświęconej wsparciu i programom aktywizującym osoby z niepełnosprawnościami. Spotkał się z władzami województwa i miasta oraz przedstawicielami instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami. Odwiedził też Fundację Teatroterapia Lubelska.
Podczas konferencji minister Wdówik zapowiedział reformę warsztatów terapii zajęciowej oraz zwiększenie ich finansowania. Uczestniczy w nich w całej Polsce ponad 27 tys. osób, ale w ostatnich latach zaledwie około 1,5 proc. z nich wchodziło na rynek pracy.
„– Chcemy żeby warsztaty terapii zajęciowej były bardziej zindywidualizowane, a ich oferta bardziej dopasowana do potrzeb i możliwości poszczególnych osób z niepełnosprawnością. Warsztaty mają stać się miejscem, które rzeczywiście przygotowuje do samodzielnego życia, także do podjęcia pracy – powiedział Wdówik.”
Minister Wdówik podkreślał też, że działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami są jednym z filarów polityki prorodzinnej i wieloletnim programem. Zapowiedział też, że wkrótce zostanie opublikowana lista szczegółowych przedsięwzięć, wraz z projektami zmian ustawowych, zmierzających do wdrożenia ogłoszonej w lutym tego roku Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.
Jednym z głównych priorytetów strategii jest zwiększenie możliwości podejmowania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami. Obecnie pracuje 28,3 proc. z nich, to jest niski wskaźnik w porównaniu z innymi krajami europejskimi. W założeniach współczynnik ten do roku 2030  ma wzrosnąć do 40 proc. – Cel jest bardzo ambitny i wymaga różnych wielopłaszczyznowych działań – podkreślił minister Wdówik.


 

Źródło: MRiPS