Michał Piechel Społecznym Doradcą Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Michał Piechel, Radny Klubu Radnych Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa, został w czwartek powołany na stanowisko Społecznego Doradcy Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Nominację wręczył Michałowi Piechelowi Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

– Robimy naprawdę wiele, by uczynić Wrocław miastem przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami, miastem wygodnym i otwartym

– powiedział wręczając nominację prezydent Jacek Sutryk.

– Dziś powołuję na stanowisko doradcy pana Michała Piechela i cieszę się, że będę miał silne, merytoryczne wsparcie w realizowanych dla Wrocławia projektach. Michał Piechel od lat jest zaangażowany w pomoc osobom niepełnosprawnym i dziękuję, że zdecydował się zaangażować w kolejny projekt na rzecz miasta.

– Pragnę podziękować prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi za dzisiejszą nominację

– mówił Michał Piechel.

– Chciałbym podkreślić, że moją służbę zacznę od godnego upamiętnienia wielkiego orędownika walki o prawa osób z niepełnosprawnościami – Bartłomieja Skrzyńskiego. Pragnę z serca kontynuować jego dzieło „Wrocław bez barier”

– podkreślił Michał Piechel.
Kolejnym krokiem Społecznego doradcy Prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami będzie praca nad wspólnym, miejskim projektem uchwały antydyskryminacyjnej osób z niepełnosprawnościami, która zastąpi uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z 2012 roku.
Michał Piechel planuje też organizację Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami im. Bartłomieja Skrzyńskiego.
– Główną ideą tego kongresu byłoby stworzenie samorządowego forum dla dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń we współpracy z władzą rządową. Moim pragnieniem jest, aby echo tego kongresu miało wymiar ogólnopolski, z akcentem samorządowym i przedkładało się na odczuwalną poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. – podsumował swoje plany nowo powołany doradca.
Działalność Michała Piechela wesprze od strony technicznej Biuro Wrocław Bez Barier, znajdujące się w strukturze Departamentu Prezydenta UM Wrocławia.
Zakres działania doradcy obejmuje m.in.:

  1. inicjowanie, monitoring i uczestnictwo w działaniach Gminy Wrocław na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami przy realizacji przez Gminę Wrocław zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  3. promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez inicjowanie szkoleń, debat i akcji edukacyjnych;
  4. proponowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Biogram

Michał Piechel urodził się 28 lutego 1986 r. we Wrocławiu. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył w Zespole Szkół Nr 21 przy ulicy Ignuta, następnie uczył się w Liceum Integracyjnym „Amigo” przy ul. Żelaznej we Wrocławiu. W 2013 r. z tytułem magistra teologii zakończył studia na Papieskim Wydziale Teologicznym na Katedrze Historii Filozofii.
Michał Piechel pracuje w Ośrodku Pamięć i Przyszłość. W 2013 roku został radnym Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd., w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zarządu osiedla. W 2014 roku w wyborach samorządowych został wybrany do Rady Miejskiej Wrocławia. W lipcu 2015 otrzymał powołanie do Społecznej Rady przy Ośrodku „Neuromed”.
Michał Piechel był członkiem Stowarzyszeń: Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym „Ostoja”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”. Działał w Krajowym Komitecie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo oraz w Społecznej Radzie Pożytku Publicznego kadencji 2017-2020. Angażuje się również w działalność Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TPD.
Społeczny doradca Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest osobą z niepełnosprawnością fizyczną (w wyniku dziecięcego porażenia mózgowego). Mówi o sobie, że urodził się jako osoba niepełnosprawna i takim pozostaje do dziś będąc – w miarę możliwości – osobą samodzielną. Michał Piechel już od początku lat studenckich angażował się w działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.


 

Źródło: WK UM Wrocław