„Dostępność szansą na rozwój Gminy”

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak w Czernichowie wzięła udział w konferencji „Dostępność szansą na rozwój Gminy”. Obecni na spotkaniu eksperci rozmawiali o tym, jak wprowadzanie rozwiązań przystosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami wpływa na rozwój gminy.

„Starzejemy się jako społeczeństwo, a liczba osób z niepełnosprawnościami wzrasta. Musimy stworzyć warunki, w których osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły funkcjonować samodzielnie i żyć godnie uczestnicząc w życiu społecznym na równi z innymi obywatelami. Program Dostępność Plus, który od trzech lat wdrażamy, właśnie temu służy”

– mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak w trakcie konferencji.
Program Dostępność Plus to zestaw działań mający na celu zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej, transportu, zdrowia i wielu innych obszarów. Skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku. W ramach programu realizowanych jest ponad sto inicjatyw z wykorzystaniem około 8,7 miliarda złotych. Ze środków korzystają między innymi samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy, którzy dzięki nim zmieniają swoje otoczenie na bardziej dostępne.
Dzięki programowi wprowadzonych lub zainicjowanych zostało szereg zmian prawnych. Powstały dwie ważne ustawy o dostępności. Jedna dotyczy dostępności cyfrowej, druga zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie między innymi usług publicznych. Obie weszły w życie w 2019 roku. Od tego czasu podmioty publiczne zobowiązane są do przestrzegania minimalnych wymagań architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych w zakresie dostępności.

„Urząd, szkoła czy przychodnia powinny być przygotowane na obsługę osób ze szczególnymi potrzebami. W wielu miejscach osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na wsparcie koordynatorów dostępności. Takie rozwiązanie działa w co najmniej 2 tysiącach instytucji”

– wyjaśniła wiceszefowa resortu.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako podmiot koordynujący program wdraża ideę dostępności, zachęca urzędy do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, wspomaga koordynatorów dostępności, publikuje poradniki, odpowiada na pytania związane z dostępnością.

„Jeszcze w listopadzie planujemy ogłoszenie konkursu dla ponad 600 samorządów na małe dostosowania przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Granty na poprawę dostępności będą wynosiły od 100 do 250 tysięcy złotych”

– podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
W tym roku swoją działalność rozpocznie Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej. Gminy i powiaty będą mogły skonsultować w nim, czy planowana inwestycja jest dostępna lub uzyskać poradę jak zmienić projekt, aby poprawić dostępność.


 

Źródło: MFiPR