Dostępność to szansa na normalne życie. O wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami w kujawsko-pomorskim

O dostępności i szeroko pojętym wsparciu dla osób niepełnosprawnych mówili podczas wizyty w województwie kujawsko-pomorskim wiceministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek i Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
– „Dostępność Plus” to kompleksowy program, który dotyka bardzo wielu sfer życia osób z niepełnosprawnościami i daje tym osobom szansę, że ich potrzeby będą realizowane – podkreślił podczas briefingu prasowego w Bydgoszczy wiceminister Paweł Wdówik. Mówił także m.in. o programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który wspiera rodziny takich osób wymagających ciągłej opieki. – Teraz opiekunowie będą mieli warunki, żeby wyjść i zostawić swoich bliskich w rękach profesjonalnych asystentów – wskazał.
Wiceminister Iwona Michałek zwróciła natomiast uwagę na środowiskowe domy samopomocy, których w województwie kujawsko-pomorskim działa blisko 50. – Jest w nich prawie 2 tys. miejsc i oprócz comiesięcznego dofinansowania w kwocie 1750 zł dla każdego uczestnika w tej chwili przekazujemy dodatkowe 1,4 mln zł wsparcia – mówiła wiceminister.
Podczas środowej wizyty w Bydgoszczy wiceministrowie Iwona Michałek i Paweł Wdówik oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz podpisali umowy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”.
Wiceministrowie spotkali się też m.in. z przedstawicielami Fundacji Światłownia w Bydgoszczy oraz Fundacji Arkadia w Toruniu.


 

Źródło: MRPiPS