Placówki wspierające osoby niepełnosprawne z wyższymi dotacjami

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, na mocy którego jeszcze w tym roku wzrośnie wsparcie finansowe dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). A w przyszłym roku dofinansowanie dla placówek wspierające osoby niepełnosprawne wyniosą odpowiednio: 20 496 zł i 25 tys. zł. Nowe przepisy obowiązują od 1 października br.
Zgodnie z rozporządzeniem, zwiększone zostaną kwoty dofinansowania uczestników ZAZ oraz WTZ. W uzasadnieniu wskazano, że dotychczasowe kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników w tych placówkach nie pokrywały wszystkich kosztów działalności ponoszonych przez warsztaty i zakłady. W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, konieczne jest zatem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania WTZ i ZAZ oraz możliwości dalszego rozwoju ich działalności.
Kwota dofinansowania rocznego pobytu jednej osoby w WTZ rośnie systematycznie od 2015 roku: z 14 796 zł do 17 796 zł w 2019 roku. Z chwilą wejścia rozporządzenia w życie – 1 października br. – kwota wsparcia zostanie podniesiona do poziomu 18 096 zł, w 2020 roku do 20 496 zł, w 2021 roku do 21 696 zł, a w roku 2022 i w latach następnych do 22 896 zł.
Na początku tego roku wysokość dofinansowania kosztów rocznego pobytu niepełnosprawnego pracownika w ZAZ wzrosła z 18,5 tys. zł do 22 tys. zł. To był pierwszy wzrost od dekady. Jeszcze w tym roku kwota ta wzrośnie o kolejne 750 złotych, do poziomu 22 750 zł, a w 2020 roku i w latach następnych do 25 tys. zł.
Koszty zmian zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2020 i lata następne.
– Bardzo nas cieszy, że wyższe kwoty wsparcia dla tych placówek będą obowiązywać od razu, i że zapewnione są środki na większe dotacje w kolejnych latach. Warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej to bardzo istotny element działań naszego resortu w kontekście pomocy osobom niepełnosprawnym. Dzięki nim my, jako społeczeństwo, jesteśmy w stanie zaoferować pełne wsparcie osobom, które mimo przeciwności losu chcą wejść na rynek pracy – mówi Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

WTZ i ZAZ wspierają tysiące osób niepełnosprawnych

Warsztaty terapii zajęciowej to placówki oferujące osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Organizowane są dla nich zajęcia terapeutyczne i warsztatowe. Osobom, które planują wejść na rynek pracy, WTZ pomagają w znalezieniu zatrudnienia. Z kolei zakłady aktywności zawodowej to miejsca, w których pracują osoby niepełnosprawne. Uczą się one nie tylko wykonywania powierzonych obowiązków, ale również radzenia sobie w życiu codziennym oraz współpracy z innymi osobami.
W 2018 roku funkcjonowało 718 warsztatów terapii zajęciowej, z których skorzystało 27,5 tys. osób niepełnosprawnych. Na ich funkcjonowanie przeznaczono w ubiegłym roku łącznie 453,6 mln zł – ok. 64 mln zł więcej niż w 2015 roku.
Z kolei w 116 zakładach aktywności zawodowej pracuje 6 663 osób niepełnosprawnych. W 2018 roku PFRON przekazał na tworzenie i funkcjonowanie ZAZ 92,3 mln zł – to wzrost o ponad 11 mln zł w porównaniu do 2015 roku.


 

Źródło: MRPiPS