Kujawsko-Pomorskie: Stalowe Anioły dla działaczy społecznych – wnioski do 30 września

Najbardziej zaangażowani, rzetelni i twórczy w dziedzinie pomocy społecznej zostaną po raz szesnasty uhonorowani nagrodami zarządu województwa. Stalowymi Aniołami wyróżnione zostaną zarówno osoby indywidualne jak i zespoły. Na wnioski w ramach tegorocznej edycji konkursu władze województwa czekają do 30 września.
– Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Aby skutecznie nieść pomoc, prócz wiedzy trzeba mieć tę szczególną wrażliwość i życzliwe podejście do problemów drugiego człowieka. Nasze „stalowe anioły” sprostały temu wyzwaniu, często pomagali bezinteresownie, wykraczając poza swoje obowiązki służbowe – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Poprzez konkurs samorząd promuje najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w dziedzinie pomocy społecznej, nowatorskie podejścia i rzetelność pracowników oraz wolontariuszy placówek i programy opieki społecznej.
Kandydatów mogą zgłaszać laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przedstawiciele:

  1. • organów administracji rządowej i samorządowej
  2. • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  3. • organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września:

  1. • osobiście (w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed siedzibą główną Urzędu Marszałkowskiego)
  2. • lub przesłać pocztą na adres urzędu (plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Stalowy Anioł”.

Więcej informacji, regulamin i wniosek do pobrania
Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego: telefon (0 56) 652 18 61, e-mail: m.lesniewska@kujawsko-pomorskie.pl
W ubiegłym roku przyznano 11 nagród i jedno wyróżnienie.


 

Źródło: Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu