O programie Profilaktyka 40 plus w Opolu

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza w sobotę 21 sierpnia 2021 r. w godzinach 11.00 – 16.00 do Solaris Center na event, podczas którego będzie można uzyskać informacje o programie Profilaktyka 40 plus.
Podczas eventu będzie można uzyskać wsparcie przy zapisach do programu, a także skorzystać z szerokiej oferty badań profilaktycznych i konsultacji.
PROGRAM EVENTU 11.00-16.00:

 1. wsparcie przy uzyskaniu e-skierowania w ramach programu „Profilaktyka 40 plus” – OOW NFZ,
 2. wydawanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – OOW NFZ,
 3. potwierdzanie Profilu Zaufanego – OOW NFZ,
 4. zakładanie Internetowego Konta Pacjenta – OOW NFZ,
 5. porady i konsultacje lekarza diabetologa – lek. med. Turcza-Jakubowska Elżbieta,
 6. porady i  konsultacje lekarza kardiologa – Klinika i Oddział Kardiologii USK w Opolu  (dr Agata Kubal-Tkocz, Przewodnicząca-Elekt Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, lekarz O/Kardiologii USK) – 11:00 – 15:00,
 7. porady trenera personalnego w zakresie edukacji żywieniowej oraz aktywności fizycznej – Piotr Sporek,
 8. możliwość skorzystania z analizatora składu masy ciała,
 9. nauka samobadania piersi – KLUB AMAZONKA – 11:00 – 14:00,
 10. Badanie poziomu cukru, pomiar ciśnienia krwi, pomiar masy ciała, pomiar obwodu w pasie, pomiar wzrostu, obliczanie wskaźnika BMI,
 11. konsultacje laboratorium Diagnostyka,
 12. pokazy pierwszej pomocy – Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu – 13:00-16:00.
 13. postój mobilnego Punktu Poboru Krwi – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
 14. Szczepienia przeciw COVID-19 – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
 15. badanie mammograficzne w Mammobusie – GENEVA parking pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim
 16. możliwość skorzystania ze świadczeń stomatologicznych udzielanych dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż –DENTOBUS parking pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim

 

Źródło: NFZ w Opolu