Bydgoszcz: Niebawem ruszy nowy program dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Wsparcie opiekuńcze, opieka wytchnieniowa oraz przekazanie osobom niepełnosprawnym psów asystujących – to założenia projektu, który będzie realizowany w Bydgoszczy pod nazwą „Zaopiekowani”. Właśnie trwa procedura wyłonienia realizatora programu. W lutym 2020 ruszy rekrutacja, w której będą mogły wziąć udział zarówno osoby niesamodzielne, jak i ich opiekunowie.
Projekt „Zaopiekowani” będzie realizowany w Bydgoszczy przez najbliższe 3 lata. Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 251 osób niesamodzielnych na terenie miasta Bydgoszczy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. W ramach projektu osoby niesamodzielne będą miały świadczone usługi opiekuńcze (200 osób), usługi opiekuńcze w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” (45 osób) oraz usługi asystenckie zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózku inwalidzkim) lub niewidomych/niedowidzących poprzez sfinansowanie im zakupu i szkolenia psa asystującego (6 osób).
Całkowita wartość projektu wynosi – 2.998.050 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach ZIT – 2.698.245 zł i wkład własny – 299.805 zł. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2020 r. do 31grudnia 2022 r. Środki na realizację projektu „Zaopiekowani” decyzją radnych, na grudniowej sesji Rady Miasta zostały zabezpieczone także w budżecie miasta). Wkład własny zostanie częściowo pokryty z odpłatności wnoszonych przez osoby niesamodzielne za świadczone usługi.


 

Źródło: UM Bydgoszcz