Powiat Zgierski: 100 bezpłatnych opasek medycznych dla seniorów i osób niesamodzielnych do odebrania

Tzw. „teleopaska” to urządzenie monitorujące podstawowe parametry życiowe, które w sytuacji zagrożenia zdrowia, wyśle sygnał SOS i wezwie pomoc. Wraz z początkiem nowego roku 100 takich opasek będzie nieodpłatnie służyć osobom starszym i niesamodzielnym z terenu powiatu zgierskiego.
Podstawową funkcją opaski jest przycisk SOS, za pomocą którego uczestnik projektu, w każdej chwili, może sam wezwać pomoc. – Po naciśnięciu przycisku następuje połączenie z numerem 112, sygnał zostaje wysłany także do naszego „centrum teleopieki” – tłumaczy Patryk Molęda z firmy HRP Care. Urządzenie monitoruje i przesyła do centrum dane dotyczące podstawowych parametrów życiowych takich jak: tętno czy temperatura. Kiedy odbiegają one od normy, pracownik centrum informuje uczestnika o tym fakcie. Opaska jest wyposażona również w detektor upadku. Jeśli wykryje, że osoba przewróciła się i nie może wstać, wtedy wykonuje zdjęcie i przesyła do teleopieki. – Za pomocą zdjęcia i zainstalowanego w opasce GPS-u jesteśmy w stanie precyzyjnie ustalić, gdzie nastąpił upadek – dodaje Patryk Molęda. O tym, że urządzenie to jest skuteczne najlepiej świadczą statystyki. W Łodzi 1500 osób korzysta z teleopasek i już 79 razy, za ich pośrednictwem, została udzielona pomoc służb medycznych. Opaski 25 razy zadziałały w momencie odnotowania alertu upadku osoby korzystającej z urządzenia. Kilka razy opaska była przydatna w zlokalizowaniu miejsca pobytu jej właściciela.
W powiecie Zgierskim projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia, które nigdy wcześniej nie korzystały z podobnego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowym wymogiem jest niesamodzielność w minimum jednej czynności według skali Barthela.
Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu przy ul. Sadowej 6A.


 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu