Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego otwarte zostało w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania. Mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej z początku XX w. u zbiegu ulic Przyokopowej i Grzybowskiej na Woli. Wytyczona trasa przedstawia chronologię wydarzeń i prowadzi przez poszczególne sale tematyczne. Zwiedzający poruszają się w scenerii sprzed sześćdziesięciu lat, chodzą po granitowym bruku wśród gruzów niszczonej Stolicy. Sercem Muzeum jest stalowy monument, przechodzący przez wszystkie kondygnacje budynku. Na jego ścianach wyryte jest kalendarium Powstania, a dobiegające z niego brzmienie bijącego serca symbolizuje życie Warszawy w roku czterdziestym czwartym. Na parterze przedstawiono czas okupacji i sam wybuch Powstania – godzinę „W”. W oddzielnym pomieszczeniu eksponowane są maszyny drukarskie z lat czterdziestych, które drukują m.in. historyczne obwieszczenie z 3 sierpnia 1944 roku, “Biuletyn Informacyjny” oraz ulotki okolicznościowe. W przeznaczonej specjalnie dla dzieci Sali Małego Powstańca – jedynej tego typu w Polsce – jasnej i kolorowej, dzieci uczą się historii oglądając teatrzyk powstańczy czy wcielając się w rolę harcerskich listonoszy i sanitariuszek. Na drugi poziom ekspozycji można wjechać windą, na której umieszczona została kolekcja powstańczych opasek. Na antresoli zaprezentowano walki w sierpniu i życie codzienne w powstańczej Warszawie. W kinie Palladium wyświetlane są trzy powstańcze kroniki filmowe Biura Informacji i Propagandy AK, pokazywane w czasie Powstania. Na trasie zwiedzania znajduje się aranżacja kanału, gdzie identyfikacji z powstańcami służy odpowiednia scenografia, efekty wizualne i dźwiękowe. Kanał i schody prowadzą na piętro. Ten fragment ekspozycji pokazuje upadek Powstania i następujące po nim wydarzenia – powstanie i działalność PKWN, decyzje Wielkiej Trójki, kapitulację i exodus ludności Warszawy.

Oferta edukacyjna

Informacje ogólne

Lekcje muzealne odbywają się w godzinach 9.15, 11.15 i 13.15 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki dla szkół podstawowych oraz w poniedziałki, czwartki i piątki dla gimnazjalistów i licealistów.
Lekcja trwa zazwyczaj około 1,5 h (z wyjątkiem klas I szkoły podstawowej, dla których lekcja trwa ok. 1 h). Ze względu na warunki przestrzenne Muzeum liczba uczestników zajęć nie powinna przekraczać 25 osób.
Rezerwacja lekcji na bieżący rok szkolny rozpoczyna się w ostatni poniedziałek sierpnia – dla klas I-VI szkół podstawowych poprzez formularz na stronie internetowej, a dla klas VII I VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych telefonicznie.
Ze względu na duże zainteresowanie lekcjami muzealnymi jedna szkoła może w roku szkolnym zarezerwować najwyżej sześć terminów lekcji muzealnych. Ważne, aby jedna klasa nie przychodziła więcej niż dwa razy w ciągu roku.
Istnieje możliwość zgłaszania własnych propozycji tematów, po konsultacji z Działem Edukacyjnym. Muzeum prowadzi również zajęcia w języku angielskim.
• Koszt jednej lekcji wynosi 140 zł.
Placówka wskazuje, by nie łączyć klas i wybierać tematy odpowiednie do wieku uczniów.

Zasady rezerwacji

 1. Aby zamówić lekcje należy zadzwonić do Działu Edukacyjnego pod numer 22 539 79 39 albo 22 539 79 70.
 2. Przy rezerwacji lekcji należy podać nazwę i numer szkoły (instytucji) oraz jej numer telefonu, klasę, liczbę uczestników zajęć oraz dane osoby zamawiającej (imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy).
 3. Rezerwację lekcji należy potwierdzić w ciągu 7 dni, wysyłając formularz potwierdzenia rezerwacji. Formularz można wysłać faksem na numer 22 539 79 71 lub w wersji zeskanowanej na adres e-mailowy: lekcjemuzealne1@1944.pl.

Tematy lekcji

Szkoła podstawowa

Klasa I

 1. Co to jest Muzeum Powstania Warszawskiego?
  Co można zobaczyć w muzeum? Kto w muzeum pracuje? Czym są pamiątki i jak o nie dbać? Na te pytania prowadzący odpowiedzą podczas pierwszej części zajęć. W trakcie lekcji porozmawiamy o Muzeum Powstania Warszawskiego, a także zastanowimy się nad tym, czym jest wojna i dlaczego Polacy walczyli o swoją stolicę. Podczas krótkiego spaceru po muzeum obejrzymy pamiątki z okresu Powstania Warszawskiego i dowiemy się, jak zbudowana jest ekspozycja. W trakcie zajęć przyswoimy takie pojęcia jak: muzeum, pamiątka, ekspozycja, eksponat, muzealnik czy gablota. Na koniec zajęć wykonamy pracę plastyczną, która pozwoli nam utrwalić zdobytą wiedzę.
 2. Nasze symbole
  Podczas lekcji zastanowimy się, co to są symbole narodowe, gdzie można je spotkać oraz kiedy i jak ich się używa. Poznamy znak Kotwicy i powstańczą biało-czerwoną opaskę. Dowiemy się, które symbole były zakazane w czasie II wojny światowej. W trakcie krótkiego spaceru po muzeum spróbujemy odnaleźć polskie symbole narodowe oraz powstańcze i zastanowimy się nad ich znaczeniem w trudnym momencie walki. Przyswoimy takie pojęcia jak: symbol, flaga, godło, hymn, znak Polski Walczącej czy opaska powstańcza. Na koniec zajęć wykonamy pracę plastyczną, która pozwoli nam utrwalić zdobytą wiedzę.

Klasy II-IV

 1. Kim byli konspiratorzy?
  Na lekcji dotyczącej przede wszystkim czasów okupacji zapoznamy się z podstawowymi faktami związanymi z tym okresem, ponadto dowiemy się, kim byli konspiratorzy i w jaki sposób walczyli z okupantem. Poznamy konspiracyjne skrytki, poćwiczymy zmysł obserwacji. Zastanowimy się nad tym, czy każdy mógł zostać konspiratorem i czemu służyło przyjmowanie pseudonimów. Ujrzymy pracę konspiratorów jako przygotowanie do walki w Powstaniu Warszawskim. Zwiedzimy też część ekspozycji muzealnej, a następnie utrwalimy sobie zasady i metody konspiracji m.in. poprzez naukę tajnego szyfru.
 2. Kim byli Powstańcy?
  Na zajęciach poznamy podstawowe fakty dotyczące okresu okupacji i Powstania Warszawskiego. Poprzez rozmowę oraz rozwiązywanie łamigłówek i zadań poszukamy odpowiedzi na pytania: kim byli Powstańcy? Jakimi umiejętnościami musieli się wykazywać? Jakich zasad musieli przestrzegać? Na ekspozycji muzealnej przyjrzymy się ekwipunkowi i ubiorom Powstańców, zastanowimy się nad ich różnorodnymi zadaniami i poznamy elementy codziennego życia żołnierzy. W utrwaleniu zdobytej wiedzy pomogą nam specjalne zadania.
 3. Kim byli Zawiszacy?
  Podczas zajęć poświęconych najmłodszym harcerzom Szarych Szeregów poznamy symbole, którymi posługiwali się Zawiszacy, i zadania, jakie wypełniali w okresie okupacji. Porozmawiamy o ich najważniejszej misji, czyli Harcerskiej Poczcie Polowej, która działała na terenie stolicy w trakcie Powstania Warszawskiego. Poprzez rozmowę, lekturę oryginalnych listów powstańczych oraz zwiedzanie ekspozycji muzealnej dowiemy się, jak wówczas funkcjonowała poczta, jakie były zasady korespondencji i jak wielka odpowiedzialność spoczywała na barkach małych łączników. Pod koniec lekcji utrwalimy zdobytą wiedzę, rozwiązując specjalne zadania.
 4. Kim były sanitariuszki?
  Na początku lekcji omówimy okres okupacji oraz moment wybuchu Powstania Warszawskiego. Wszystko po to, by móc przejść do głównego tematu zajęć – do zadań powstańczej służby medycznej, czyli sanitariuszy i sanitariuszek służących na polu walki oraz lekarzy pracujących w szpitalach polowych. Poprzez rozmowę i zwiedzanie ekspozycji poznamy wyposażenie apteczki i punktu sanitarnego. Ponadto dowiemy się, jakie znaczenie miał symbol czerwonego krzyża umieszczany na ubiorze i na budynkach. Pod koniec lekcji utrwalimy zdobytą wiedzę, rozwiązując specjalne zadania.
 5. Na ratunek Powstańcom
  Lekcja poświęcona zrzutom lotniczym rozpocznie się omówieniem okresu okupacji i momentu wybuchu Powstania Warszawskiego. Następnie porozmawiamy o tym, czego brakowało walczącym mieszkańcom stolicy. Poznamy takie pojęcia jak: zrzut, zasobnik czy spadochron. Na ekspozycji przyjrzymy się replice samolotu Liberator oraz zasobnikowi zrzutowemu, zastanawiając się nad ekwipunkiem, który mógł go wypełniać. Na koniec zajęć wykonamy pracę plastyczną, która pozwoli nam utrwalić zdobytą wiedzę.
 6. Powstańcze budowanie
  Punktem wyjścia do zajęć poświęconych temu, jak wyglądała powstańcza Warszawa, są barykady. Obejrzymy fotografie przedstawiające najciekawsze budowle tego typu, dzięki czemu dowiemy się, z czego tworzono te miejskie zapory, oraz zastanowimy się nad tym, jaka była ich funkcja. Następnie poznamy historię powstańczego wozu bojowego Kubuś, a także innych powstańczych wynalazków i konstrukcji. Porozmawiamy też o wyposażeniu ważnych powstańczych miejsc, takich jak powstańcza kuchnia, harcerska kwatera czy punkt opatrunkowy. Na koniec zajęć wykonamy pracę plastyczną, która pozwoli nam utrwalić zdobytą wiedzę.
 7. Symbole Polskiego Państwa Podziemnego
  Podczas lekcji porozmawiamy o znaczeniu symboli narodowych, których używanie w okresie okupacji było zakazane. Następnie poznamy znaki i terminy związane z Małym Sabotażem oraz walką konspiracyjną, takie jak Kotwica czy Żółw. Po tych zajęciach bez problemu będziemy potrafili rozpoznać i omówić symbole stosowane w Powstaniu Warszawskim, czyli biało-czerwoną opaskę, czerwony krzyż oraz lilijkę harcerską. Na ekspozycji muzealnej poszukamy symboli, a następnie odkryjemy ich znaczenia i sposoby użycia. Nie zabraknie też zadań plastycznych.
 8. Warsztaty „Zeszyt konspiratora”
  Podczas zajęć dowiemy się, jak wyglądało codzienne życie naszych rówieśników w okupowanej Warszawie, oraz poznamy zasady konspiracji. Na pierwszym spotkaniu będziemy barwić papier tradycyjnymi metodami. Drugie zajęcia wypełni nam oprawianie zeszytów w ozdobne arkusze i wykonywanie pieczątek z symbolami Małego Sabotażu.

Historyczno-plastyczne warsztaty w Pracowni Konserwacji Muzeum Powstania Warszawskiego przeznaczone są dla klas II–IV, które liczą maksymalnie 20 uczniów. Warsztaty składają się z dwóch spotkań odbywających się w dwa kolejne czwartki. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:30. Każde spotkanie trwa 1,5 godziny i nie obejmuje zwiedzania ekspozycji muzealnej. Całkowity koszt zajęć (dwóch spotkań) wynosi 280 zł od grupy. Rezerwacja: tel. 22 539 79 39

Klasy V-VIII

Dzieci walczącej stolicy

Na zajęciach zapoznamy się z losem dzieci w trakcie okupacji i podczas Powstania Warszawskiego. Porozmawiamy o trudnej sytuacji naszych rówieśników z 1944 roku, omówimy warunki ich życia, poruszymy takie tematy, jak utrata dzieciństwa i zmiana ról. Dowiemy się, jakie zadania stawiały przed dziećmi okupacja i Powstanie Warszawskie; poznamy temat służby w Poczcie Polowej, gaszenia pożarów oraz służby łącznościowej. Zastanowimy się nad tym, dlaczego najmłodsze dzieci były szczególnie chronione w czasie walk. Zdobywanie wiedzy ułatwią nam pogadanki, rozmowy i twórcza praca w grupach.

Harcerska Poczta Polowa

Szare Szeregi i ich najmłodsi członkowie – Zawiszacy to główny temat tej lekcji. Na zajęciach dowiemy się, czym było tajne harcerstwo i jak funkcjonowało w czasie okupacji. Poznamy też działalność Harcerskiej Poczty Polowej w okresie Powstania Warszawskiego, a w szczególności zasady jej funkcjonowania oraz reguły powstańczej korespondencji. Atrakcją, a zarazem znakomitym uzupełnieniem omawianego zagadnienia będzie lektura oryginalnych listów z Powstania.

Konspiracja, Mały Sabotaż

Podczas lekcji poznamy najważniejsze fakty dotyczące okresu okupacji i odkryjemy różnorodne sposoby walki Polaków z wrogiem. Dowiemy się, czym było i jak funkcjonowało Polskie Państwo Podziemne. Ponadto zastanowimy się nad tym, kim byli konspiratorzy – jakie zadania wykonywali, jak radzili sobie z niebezpieczeństwem i jak ukrywali swoją pracę. Na koniec zajęć utrwalimy sobie zasady i metody konspiracji m.in. poprzez naukę tajnego szyfru.

Polacy na frontach II wojny światowej ⇨ NOWOŚĆ!

Podczas zajęć poświęconych zaangażowaniu wojskowemu i politycznemu Polaków podczas II wojny światowej poznamy działalność Rządu Polskiego na Uchodźstwie, a także wybrane bitwy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Nie zabraknie też zagadnień związanych z przebiegiem Powstania Warszawskiego i jego międzynarodowymi aspektami.

Powstanie Warszawskie – bój o niepodległą Polskę ⇨ NOWOŚĆ!

Na początku zajęć omówimy okoliczności wybuchu II wojny światowej. Następnie dowiemy się, czym było Polskie Państwo Podziemne i jak wyglądały działania Rządu Polskiego na Uchodźstwie. Kolejny temat, który poruszymy, to akcja „Burza”. Porozmawiamy także o przebiegu, zakończeniu i skutkach Powstania Warszawskiego.

Powstańczy dzień powszedni

W temat lekcji wprowadzi nas omówienie wybuchu II wojny światowej i okresu okupacji. Po tym wstępie przejdziemy do głównego zagadnienia – życia codziennego Powstańców i ludności cywilnej w czasie walk powstańczych. Z zajęć dowiemy się, jak wyglądało uzbrojenie walczących, jak radzono sobie z brakiem żywności, gdzie się ukrywano, jak się porozumiewano i jak wyglądała kwestia religii czy kultury w trakcie Powstania Warszawskiego. Na koniec, pracując w grupach, będziemy zajmować się powstańczymi fotografiami, co pozwoli nam utrwalić zdobytą wiedzę.

Stolica w ruinach

Podczas zajęć porozmawiamy o zniszczeniu stolicy w trakcie Powstania Warszawskiego i po nim. Dzięki filmom i zdjęciom poznamy Warszawę przedwojenną, okupacyjną oraz tę z okresu powstańczych walk. Porównamy wygląd miasta przed wojną i po 1945 roku na przykładzie konkretnych miejsc i budynków. Ważnym elementem lekcji będzie praca w grupach i korzystanie z powstańczych fotografii.

Tworzymy gazetę powstańczą

Na lekcji zastanowimy się nad rolą prasy podczas Powstania Warszawskiego. Poznamy tytuły gazet powstańczych, a także zgłębimy tematykę artykułów z tamtego okresu. Ponadto zastanowimy się nad tym, jak wyglądało drukowanie i kolportowanie czasopism w ogarniętym walką mieście. Spróbujemy wcielić się w powstańczych reporterów i stworzymy własną gazetę poświęconą wydarzeniom z sierpnia i września 1944 roku.

63 dni niepodległej Polski

Podczas lekcji faktograficznej omówimy okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego oraz najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Dowiemy się, że podczas zaciętych walk w Warszawie ujawniły się struktury niepodległego państwa polskiego. Wiedza będzie przekazywana za pomocą rozmowy nauczającej lub wykładu. Przewidziana jest też dyskusja oraz praca w grupach.

Barwa i broń – lekcja o uzbrojeniu i umundurowaniu powstańczym

Na zajęciach poświęconych uzbrojeniu Powstańców Warszawskich poznamy ważniejsze rodzaje powstańczej broni oraz typy umundurowania. Dowiemy się także, w jaki sposób Powstańcy zdobywali bądź samodzielnie konstruowali środki bojowe. Ponadto omówimy powstańcze wozy pancerne. Na koniec lekcji wykonamy specjalne zadanie, pracując indywidualnie lub w grupach, co pozwoli nam utrwalić zdobytą wiedzę.

Kim byli? Poznajemy bohaterów Powstania

Podczas zajęć poznamy walczących w Powstaniu Warszawskim następców bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, czyli kontynuatorów działań „Rudego”, „Alka” i „Zośki”. Poszukamy odpowiedzi na pytania: kim byli Powstańcy? Co przeżywali? W jakich sytuacjach się znajdywali? Jakich zadań się podejmowali, wykorzystując indywidualne zdolności i talenty jako sanitariusze, łącznicy, żołnierze, harcerze? Zdobywanie wiedzy ułatwi zastosowanie różnorodnych formuł prowadzenia lekcji, takich jak prezentacja multimedialna, pogadanka i praca w grupach.

Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim

Na lekcji problemowej poświęconej sytuacji ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim dowiemy się, jakie straty ponieśli warszawiacy podczas walk w stolicy, i porozmawiamy o dramacie polskich rodzin. Rozważymy także dylemat, czy i na ile władze wojskowe mogą narażać życie bezbronnych cywilów. Zdobywanie wiedzy ułatwi zastosowanie różnorodnych formuł prowadzenia lekcji, takich jak rozmowa nauczająca, praca w grupach z tekstami źródłowymi i dyskusja.

Niezłomni z Powstania

Podczas zajęć poświęconych losom Powstańców Warszawskich po II wojnie światowej dowiemy się, jakie było stanowisko władz komunistycznych wobec żołnierzy i tradycji Polski Podziemnej. Poznamy przykłady prześladowania Powstańców przez komunistyczne służby bezpieczeństwa oraz zanalizujemy sposoby propagandowego oczerniania patriotycznej działalności. Zdobywanie wiedzy ułatwi zastosowanie efektywnych formuł prowadzenia lekcji, takich jak pogadanka i praca w grupach.

Poeci walczącej stolicy

Na lekcji poznamy poezję upamiętniającą troski, obawy oraz nadzieje polskich autorów tworzących w okresie okupacji i Powstania Warszawskiego. Omówimy wybrane utwory najważniejszych poetów tego czasu, dzięki czemu nauczymy się analizować i interpretować teksty literackie jako źródła historyczne.

Polska tradycja insurekcyjna

Podczas lekcji poświęconej tradycji walki o niepodległość Polski od końca XVIII do XX wieku przypomnimy sobie historię kolejnych powstań narodowych, by móc zestawić je z Powstaniem Warszawskim. Zajęcia oparte na pracy w grupach z użyciem kart pracy będą okazją do syntetycznego porównania poszczególnych insurekcji oraz do rozmowy o roli Warszawy w tych wydarzeniach.

Śladami batalionów „Zośka” i „Parasol”

Szlak powstańczy dwóch harcerskich batalionów „Zośka” i „Parasol” będzie pretekstem do tego, byśmy poznali przebieg walk w niektórych dzielnicach Warszawy. Podczas zajęć dowiemy się, czym były i jak działały Szare Szeregi w okresie okupacji oraz Powstania Warszawskiego. Ponadto zastanowimy się nad tym, jaka jest geneza batalionów „Zośka” i „Parasol”, a także poznamy losy wybranych bohaterów tamtych zdarzeń. Zdobywanie wiedzy ułatwi zastosowanie różnorodnych formuł prowadzenia lekcji, takich jak prezentacja multimedialna, pogadanka i praca w grupach.

Sprawa polska – Polacy na frontach II wojny światowej ⇨ NOWOŚĆ!

Na lekcji poświęconej wkładowi Polaków w walkę z Niemcami na fontach II wojny światowej poznamy szlak bojowy polskich żołnierzy od kampanii wrześniowej po zdobycie Berlina. Dowiemy się, w jakich formacjach walczyli i jakie sukcesy militarne odnosili. Zdobywanie wiedzy ułatwi zastosowanie efektywnych formuł prowadzenia lekcji, takich jak wykład lub rozmowa nauczająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i kart pracy.

Świadectwo czasów

Podczas zajęć o pamiętnikarstwie, satyrze i czasopismach z okresu Powstania Warszawskiego będziemy pracować z różnego rodzaju tekstami źródłowymi. Poznamy ciekawe zapisy z pamiętników i dzienników świadków Powstania oraz ważniejsze tytuły prasy powstańczej. Dowiemy się także, jak to było z poczuciem humoru Powstańców.

LICEUM I TECHNIKUM

63 dni niepodległej Polski

Podczas lekcji faktograficznej omówimy okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego oraz najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Dowiemy się, że podczas zaciętych walk w Warszawie ujawniły się struktury niepodległego państwa polskiego. Wiedza będzie przekazywana za pomocą rozmowy nauczającej lub wykładu. Przewidziana jest też dyskusja oraz praca w grupach.

Akcje bojowe Powstania Warszawskiego

Na zajęciach poświęconych najważniejszym operacjom militarnym przeprowadzonym przez Powstańców Warszawskich porozmawiamy o różnych sposobach działań Polaków przeciw wrogowi. Nie tylko poznamy heroiczne czyny, ale także zastanowimy się nad indywidualnymi odczuciami, emocjami i obawami Powstańców. Wiedza będzie przekazywana za pomocą rozmowy nauczającej i prezentacji multimedialnej. Przewidziana jest też praca w grupach.

Barwa i broń

Lekcja dotycząca uzbrojenia walczących w Powstaniu Warszawskim stron pozwoli zapoznać się z najważniejszymi rodzajami powstańczej broni i typami umundurowania. Na zajęciach dowiemy się także, w jaki sposób Powstańcy zdobywali środki bojowe. Poznając wyposażenie armii niemieckiej, uświadomimy sobie dysproporcje sił między walczącymi stronami. Wiedza będzie przekazywana za pomocą rozmowy nauczającej lub wykładu. Finałem lekcji będzie quiz sprawdzający wiedzę uczniów.

Bić się czy nie bić?

Podczas lekcji problemowej o przyczynach i skutkach Powstania Warszawskiego poznamy okoliczności wybuchu, przebieg i rezultaty wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, czy warto było wtedy podejmować walkę w Warszawie. Zdobywanie wiedzy ułatwi zastosowanie efektywnych formuł prowadzenia lekcji, takich jak rozmowa nauczająca, praca w grupach oraz dyskusja.

Bohaterowie Powstania

Podczas zajęć poznamy losy wybranych Powstańców Warszawskich i dokonamy ich charakterystyki. Zastanowimy się także nad tym, jakimi cechami osobowymi odznaczali się Powstańcy, i porozmawiamy o tym, które z nich mogą być aktualne dzisiaj. Zdobywanie wiedzy ułatwi zastosowanie efektywnych formuł prowadzenia lekcji, takich jak rozmowa nauczająca, praca w grupach oraz dyskusja.

Dwa powstania

Na zajęciach poświęconych sytuacji Polaków i Żydów pod okupacją hitlerowską porozmawiamy o zbieżności celów oraz współpracy polskiego i żydowskiego podziemia. Poznamy także różne postawy Polaków wobec tragedii Żydów i prześledzimy losy wybranych bojowników getta w Powstaniu Warszawskim. Przyswoimy takie pojęcia jak: getto, szmalcownik, „Żegota”, Shoah, Żydowska Organizacja Bojowa czy Żydowski Związek Wojskowy. Na koniec lekcji, pracując w grupach, porównamy oba wolnościowe zrywy.

Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim

Podczas lekcji problemowej dotyczącej sytuacji ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim dowiemy się, jakie straty ponieśli warszawiacy podczas walk w stolicy, i porozmawiamy o dramacie polskich rodzin. Zastanowimy się także nad tym, czy i na ile władze wojskowe mogą narażać życie bezbronnych cywilów. Zdobywanie wiedzy ułatwi zastosowanie różnorodnych formuł prowadzenia lekcji, takich jak rozmowa nauczająca, praca w grupach z tekstami źródłowymi i dyskusja.

Powstanie w dzielnicach

Podczas lekcji poświęconej działaniom militarnym w poszczególnych dzielnicach Warszawy w sierpniu i wrześniu 1944 roku opracujemy przebieg Powstania Warszawskiego w zajętych przez Powstańców rejonach stolicy, zwracając uwagę na strategię działania hitlerowców i sposoby obrony Powstańców. Dzięki pracy w grupach z wykorzystaniem kart pracy nauczymy się samodzielnie zdobywać informacje i wykorzystywać opisy z ekspozycji muzealnej.
UWAGA! Aby móc wziąć udział w zajęciach, uczniowie powinni znać topografię Warszawy

Sprawa polska – międzynarodowa sytuacja Polski podczas II wojny światowej ⇨ NOWOŚĆ!

Na zajęciach poznamy najważniejsze wydarzenia ukazujące zmiany sytuacji Polski podczas II wojny światowej. Prześledzimy wypowiedzi polityków i zanalizujemy dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego, władz angielskich, amerykańskich oraz sowieckich, które miały wpływ na sytuację międzynarodową. Zwrócimy szczególną uwagę na dramatyczną zmienność biegu historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Zdobywanie wiedzy ułatwi zastosowanie efektywnych formuł prowadzenia lekcji, takich jak wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz praca na tekstach źródłowych.

Sztuka w czasach hekatomby

Na zajęciach dowiemy się, że podczas Powstania Warszawskiego kwitło życie kulturalne, powstawały prace literackie, plastyczne i fotograficzne. Poznamy powstańczą twórczość artystyczną, a także najważniejsze powojenne dzieła sztuki nawiązujące do Powstania. Zdobywanie wiedzy ułatwi praca w grupach oraz twórcze aktywności, takie jak stworzenie plakatu ilustrującego powstańczy zryw.

Świadectwo czasów

Podczas zajęć o pamiętnikarstwie, satyrze i czasopismach z okresu Powstania Warszawskiego będziemy pracować z różnego rodzaju tekstami źródłowymi. Poznamy ciekawe zapisy z pamiętników i dzienników świadków Powstania oraz ważniejsze tytuły prasy powstańczej. Dowiemy się także, jak to było z poczuciem humoru Powstańców.

Co Muzeum Powstania Warszawskiego oferuje osobom niewidomym?

Nowoczesny system audioprzewodników w Muzeum pozwoli niewidzącym na niemal pełne zwiedzanie ekspozycji.
Audioprzewodniki dostępne są w 27 językach:
angielskim, azerskim, bułgarskim, chińskim, chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, gruzińskim, hebrajskim, hiszpańskim, indonezyjskim, japońskim, macedońskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, ukraińskim, węgierskim i włoskim.
Audioprzewodniki można wypożyczać w sklepie muzealnym (opłata 10 zł, wymagany dokument ze zdjęciem)
Od początku istnienia Muzeum budowało ekspozycję z myślą o interakcji ze zwiedzającymi (monument z odgłosem bijącego serca, motocykl, czy replika karabinu typu „sten”). Dla grup niewiomych dodatkowo Muzeum udostępnia kilkanaście oryginalnych zabytkowych przedmiotów ze zbiorów placówki (hełm, granaty, naboje, opaska, blaszka obozowa itp.) do oglądania dotykowego, dostępnych w Sali Małego Powstańca.
Obecnie Muzeum oferuje system zwiedzania grupowego z udziałem przewodnika oraz odbiorników z wgranymi opisami ekspozycji głównej części ekspozycji.

Dodatkowe informacje dla osób z niepełnosprawnością

Muzeum można zwiedzać na wózku inwalidzkim. Na każdym poziomie ekspozycji znajduje się winda. W szatni muzealnej można wypożyczyć wózek inwalidzki.
Opiekun osoby niepełnosprawnej zwiedza Muzeum bezpłatnie.

Sklep muzealny

W sklepie można nabyć książki, płyty cd lub DVD o tematyce powstańczej, a także ciekawe gadżety jak np.:

 1. Metalowa wpinka z symbolem „Polski Walczącej”
 2. DREWNIANY OŁÓWEK Z BIAŁO-CZERWONĄ OPASKĄ
 3. ARCHITEKTURKI WARSZAW.Y

Godziny otwarcia

Pon., śr., pt.: 08.00-18.00
Czw.: 08.00-20.00
Sob., niedz.: 10.00-18.00
Wt.: nieczynne

Kontakt

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa
tel.: (22) 539-79-05/06
Rezerwacja zwiedzania dla niewidzących z przewodnikiem dostępna pod nr tel.: (22) 539-79-33/47
www.1944.pl