MRiRW: Na wsiach powstaną gospodarsta opiekuńcze

Konsorcjum w składzie: MRiRW, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, wypracowało model gospodarstwa opiekuńczego i strategię jego wdrażania. Obecnie przygotowuje go do zastosowania w praktyce w Polsce.
(GROWID) – „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” jest realizowany przez wspomniane konsorcjum od 1 stycznia 2019 r. Odbywa się to w ramach I konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu, wzorca gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania w postaci strategii rozwoju gospodarstw opiekuńczych. Czym ma być gospodarstwo opiekuńcze?

Idea gospodarstwa opiekuńczego

Gospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne rozwiązanie, które jest coraz powszechniej stosowane w wielu krajach europejskich. Jego sednem jest wykorzystanie wyjątkowych miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne do tworzenia usług dla osób wymagających wsparcia – czytamy o idei projektu na stronie www.growid.pl.
Rolnicy, udostępniając swoje siedliska osobom z zewnątrz, oferują:

  1. • możliwość przebywania blisko natury i doświadczania przyrody zmieniającej się wraz z rytmem pór roku;
  2. • kontakt ze zwierzętami;
  3. • możliwość wykonywania lekkich i przyjemnych prac;
  4. • a przede wszystkim nawiązywanie relacji z innymi ludźmi.

Na bazie gospodarstw rolnych może powstać w Polsce sieć przyjaznych miejsc, w których wsparcie znajdą osoby starsze, doświadczające chorób, niepełnosprawności i samotne. Stworzenie sieci gospodarstw pełniących funkcje opiekuńcze pozwoli na sprostanie wyzwaniom przed jakimi stoi polska wieś, które związane są ze starzeniem się społeczeństwa, koniecznością podnoszenia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz poszukiwaniem dodatkowych źródeł dochodów dla właścicieli gospodarstw rolnych.

Etapy projektu

Zakończono już fazę badawczą projektu i rozpoczęła się kolejna – przygotowanie do zastosowania wyników. Został wypracowany model gospodarstwa opiekuńczego i strategię jego wdrażania. Celem tej fazy jest przygotowanie do zastosowania w praktyce usług społeczno-opiekuńczych oraz opracowanie projektu nowych regulacji prawnych i budowanie poparcia społecznego dla proponowanych rozwiązań w tym prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.


 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Iwona Chromiak