Narodowy Spis Powszechny 2021: W placówkach ZUS powstaną punkty spisowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych włącza się do promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Porozumienie w tej sprawie podpisała prezes ZUS prof. dr hab. Gertruda Uścińska i prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Antoni Rozkrut.
Na mocy porozumienia w placówkach ZUS w całej Polsce powstaną punkty spisowe, w których pracownicy lub współpracownicy Głównego Urzędu Statystycznego będą zachęcać Polaków do wypełnienia ankiet spisowych. Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań pojawi się także w mediach społecznościowych i Internecie ZUS. Dodatkowo na salach obsługi klientów w placówkach ZUS dostępne będą plakaty i ulotki przygotowane przez GUS. Pracownicy Zakładu wezmą z kolei udział w spotkaniach informacyjnych na temat spisu powszechnego.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r i potrwa do 30 września 2021 r. (do tego dnia obowiązuje porozumienie między ZUS a GUS). Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Dane uzyskane w spisie są niezbędne do badań naukowych oraz tworzenia spójnych programów społecznych, socjalnych i planowania przestrzennego.


 

Źródło: ZUS