Fundusz Dostępności – co to takiego?

Najprościej mówiąc, to pieniądze przeznaczone na preferencyjne pożyczki. Preferencyjne, czyli na korzystniejszych niż rynkowe warunkach. Dzięki tej pomocy więcej budynków mieszkalnych, edukacyjnych oraz instytucji kultury będzie dostępna dla osób z różnego rodzaju ograniczeniami i potrzebami. I nie chodzi tu wyłącznie o osoby z niepełnosprawnościami, ale też o ludzi starszych czy z małymi dziećmi. Fundusz Dostępności jest jednym z elementów rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, finansowanym z Funduszy Europejskich i budżetu państwa.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Przede wszystkim spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz cały sektor publiczny (szkoły, szpitale, przychodnie, instytucje kultury). Pożyczkę w kwocie do 2 mln złotych mogą też otrzymać osoby prywatne, które są właścicielami wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

To zależy. Dlaczego? Bo pożyczka ma umożliwić działania, które wynikną z audytu dostępności, czyli analizy potrzeb osób korzystających z danego budynku. Inicjatywy muszą być też zgodne z zapisami dokumentu, który wyznacza standardy dostępności. Szczegóły znajdziesz w załączniku do zasad naboru wniosków.

Co dokładnie można sfinansować?

Prace przygotowawcze i niezbędne dokumenty oraz usługi towarzyszące, czyli:

 1. • audyt potrzeb w zakresie dostępności,
 2. • ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz oceny i opinie konserwatorskie,
 3. • koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia,
 4. • koszty opłat administracyjnych, notarialnych, sądowych itp.,
 5. • nadzór inwestorski.

Koszty związane z inwestycją:

 1. • zakup robót i materiałów budowlanych,
 2. • zakup, wytworzenie oraz koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych.

Dodatkowo również:

 1. • podatek VAT – jeśli nie ma prawnych możliwości odzyskania go,
 2. • refinansowanie pożyczek/kredytów w innych bankach – o ile związane są z realizowaną i niezakończoną inwestycją i dotyczą wydatków nie starszych niż 12 miesięcy (na dzień złożenia wniosku o pożyczkę).

Najważniejsze zalety pożyczki z FD

 1. • Nie jest potrzebny wkład własny.
 2. • Preferencyjne oprocentowanie – od 0,15% w skali roku w całym okresie kredytowania.
 3. • Długi czas spłaty – nawet do 20 lat.
 4. • Możliwość karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od zakończenia inwestycji.
 5. • Brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki.
 6. • Umorzenie do 40% kapitału (po spełnieniu określonych warunków).

Jak oszacować swoje szanse na umorzenie? Szczegóły znajdziesz na stronie BGK.
Dodatkowo, jeśli w inwestycji planujesz uwzględnić infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnościami – pożyczkę możesz łączyć z dotacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pamiętaj, że pożyczka nie może być przeznaczona na inwestycje, które zostały ukończone przed złożeniem wniosku. Oznacza to, że nie możesz pokryć kosztów windy, która została już zainstalowana. Ale nawet jeśli inwestycja jest rozpoczęta, a nie ukończona, to pożyczką możesz objąć wydatki nie starsze niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.


 

Źródło: Funduszeeuropejskie.gov.pl