Spacerownik Wielozmysłowy w galerii Raster

Termin i miejsce wydarzenia:
08.07.2021 (czwartek), godz. 16:30
Raster
ul. Wspólna 63
00-687 Warszawa
Wstęp wolny
Organizatorzy mogą Państwa odebrać z okolicznego przystanku. Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy to zgłosić organizatorowi:
Tel.: 723-665-314;
e-mail: info@wielozmysly.org


 

Fundacja Wielozmysły zaprasza na wspólne doświadczenie wystawy “Od podszewki” w galerii Raster.
“Od podszewki” zagląda na lewą stronę obrazów i odkrywa zapo­mniane, fizyczne i użytkowe jakości płótna oraz pierwotną funkcję tkaniny – materiału, z którego szyje się ubrania. Odwołanie do tkaniny to zarówno odniesienie do ciała, jak i do niemalarskich tech­nik kształtowania formy obrazu – poprzez szycie, drapowanie, naciąganie, cięcie, aplikację. Na wystawie pokazujemy naj­now­sze prace artystek z Polski, Ukrainy i Stanów Zjed­noczonych, w większości przy­gotowane specjalnie na tę okazję. Tworzą one wspólną, bliską ciału i wykrojoną z życia, miękką opowieść.
Spotkanie jest dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących oraz otwarte dla wszystkich zainteresowanych odkrywaniem sztuki poprzez inne zmysły niż wzrok. Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawa
Spotkanie organizowane jest w ramach „Spacerownika Wielozmysłowego” – cyklu oprowadzań po najciekawszych wystawach prezentowanych w warszawskich galeriach sztuki. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością wzroku oraz wszystkich zainteresowanych wielozmysłowym odkrywaniem sztuki.