Loteria Narodowego Programu Szczepień: Pytania i odpowiedzi

W jakim okresie trwa loteria?

Okres promocyjny, w którym można przystąpić do loterii, rozpoczyna się 1 lipca 2021 r. o godz. 00:00:00 i trwa do 30 września 2021 r., do godz. 23:59:59.

Kto może wziąć udział w loterii?

Uczestnikiem loterii może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

 1. • ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. • w okresie promocyjnym zarejestrowała się do loterii oraz spełnia pozostałe wymagania opisane w regulaminie loterii.

Z zastrzeżeniem, że udział w losowaniu nagród tygodniowych, miesięcznych, finałowych oraz nagród natychmiastowych może wziąć uczestnik, który:

 1. • zarejestrował się w loterii,
 2. • jest w pełni zaszczepiony przeciw Covid-19 (dowolnym preparatem dostępnym na terytorium Polski) i szczepienie zostało prawidłowo zarejestrowane w systemie P1 e-Zdrowie do 4 października 2021 r., do godz. 23:59:59.

Kto nie może wziąć udziału w loterii?

W loterii nie mogą wziąć udziału:

 1. • członkowie organów organizatora (Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu),
 2. • pracownicy organizatora z centrali spółki, a także członkowie najbliższych rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób,
 3. • osoby, które w dniu rejestracji nie ukończyły 18 lat.

W loterii nie mogą brać udziału członkowie i osoby zatrudnione w następujących organach i jednostkach: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Finansów, Narodowym Funduszu Zdrowia, Centrum e-Zdrowia (CEZ), Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, Radzie Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów, Zespole ds. Szczepień przy Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych a także członkowie najbliższych rodzin wszystkich ww. osób.

W jaki sposób można przystąpić do loterii?

Aby przystąpić do loterii:

 1. • zaloguj się na swoim IKP (Internetowe Konto Pacjenta) na stronie www.pacjent.gov.pl, wypełnij formularz przystąpienia do loterii, zaznacz wymagane zgody i oświadczenia, zaktualizuj numer telefonu i wyślij formularz, klikając „Weź udział” lub
 2. • zadzwoń pod bezpłatny numer Narodowego Programu Szczepień 989. Podczas rozmowy z konsultantem: wyraź chęć udziału w loterii, podaj niezbędne dane do weryfikacji w systemie (imię, nazwisko oraz numeru PESEL), zaktualizuj numer telefonu oraz potwierdź wymagane zgody i oświadczenia.

Czy do loterii mogę przystąpić również przez aplikację mobilną mojeIKP?

Nie, do loterii nie można przystąpić poprzez aplikację mobilną mojeIKP.

Jestem osobą nieletnią, czy mogę przystąpić do loterii?

Niestety nie, w loterii nie mogą brać udziału osoby, które w dniu rejestracji nie ukończyły 18 lat.

Czy muszę się zarejestrować, aby wziąć udział w loterii?

Tak, aby wziąć udział w losowaniach nagród, musisz się zarejestrować.

Czy mogę zarejestrować się do loterii kilkukrotnie?

Nie, możesz przystąpić do loterii tylko raz.

Czy muszę się zaszczepić? Iloma dawkami muszę się zaszczepić, aby wziąć udział w losowaniu nagród?

Tak, aby wziąć udział w losowaniu nagród tygodniowych, miesięcznych, finałowych oraz natychmiastowych, musisz być w pełni zaszczepiony przeciw Covid-19 (dowolnym preparatem dostępnym na terytorium Polski). Szczepienie powinno zostać prawidłowo zarejestrowane w systemie P1 e-Zdrowie do 4 października 2021 r. do godz. 23:59:59.

Czy mogę usunąć swoje konto biorące udział w loterii? Jak to zrobić?

Tak, możesz samodzielnie usunąć konto:

 1. • zaloguj się na swoim IKP lub
 2. • zadzwoń pod bezpłatny numerNarodowego Programu Szczepień 989.

Jakie nagrody można wygrać w loterii?

 1. • Nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), przekazywana przelewem bankowym przez Totalizator Sportowy na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy. Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) nagrody I stopnia w loterii.
 2. • Nagroda II stopnia:
  ◦ samochód osobowy TOYOTA C-HR Comfort z silnikiem 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT, Pure White, wyprodukowany w 2021 r. (rok modelowy – 2021 r.), o wartości 107 300 zł brutto (słownie: sto siedem tysięcy trzysta złotych),
  ◦ nagroda pieniężna przeznaczona na zakup ubezpieczenia samochodu w postaci OC i AC, w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych), przekazywana przelewem bankowym przez organizatora na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy. W przypadku zakupu ubezpieczenia o wartości przekraczającej wartość nagrody pieniężnej zwycięzca samodzielnie dopłaca różnicę. W przypadku zakupu ubezpieczenia o wartości niższej niż wysokość nagrody pieniężnej, niewykorzystana kwota pozostaje do dyspozycji zwycięzcy.
  Łączna wartość nagrody II stopnia wynosi 112 300 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy trzysta złotych). Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) nagrody II stopnia w loterii.
 3. • Nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), przekazywana przelewem bankowym przez Totalizator Sportowy na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy. Organizator przewidział 6 (słownie: sześć) nagród III stopnia w loterii.
 4. • Nagroda IV stopnia:
  ◦ samochód osobowy TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5-drzwiowa w wersji Comfort z silnikiem 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT, Pure White, wyprodukowany w 2021 r. (rok modelowy – 2021 r.), o wartości 101 900 zł brutto (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset złotych),
  ◦ nagroda pieniężna przeznaczona na zakup ubezpieczenia samochodu w postaci OC i AC, w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych), przekazywana przelewem bankowym przez organizatora na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy. W przypadku zakupu ubezpieczenia o wartości przekraczającej wartość nagrody pieniężnej, zwycięzca samodzielnie dopłaca różnicę. W przypadku zakupu ubezpieczenia o wartości niższej niż wysokość nagrody pieniężnej, niewykorzystana kwota pozostaje do dyspozycji zwycięzcy.
  Łączna wartość nagrody IV stopnia wynosi 106 900 zł (słownie: sto sześć tysięcy dziewięćset złotych). Organizator przewidział 6 (słownie: sześć) nagród IV stopnia w loterii.
 5. • Nagroda V stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przekazywana przelewem bankowym przez Totalizator Sportowy na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy. Organizator przewidział 60 (słownie: sześćdziesiąt) nagród V stopnia w loterii.
 6. • Nagroda VI stopnia – hulajnoga elektryczna marki Segway-Ninebot E22E w kolorze Grey o wartości 1 699 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Organizator przewidział 720 (słownie: siedemset dwadzieścia) nagród VI stopnia w loterii.
 7. • Nagroda VII stopnia – nagroda pieniężna o wartości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych) w postaci kodu do samodzielnej realizacji nagrody przez zwycięzcę w sieci bankomatów własnych PKO Bank Polski. Organizator przewidział 13 000 (słownie: trzynaście tysięcy) nagród VII stopnia w loterii.
 8. • Nagroda VIII stopnia – nagroda pieniężna o wartości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych) w postaci kodu do samodzielnej realizacji nagrody przez zwycięzcę w sieci bankomatów własnych PKO Bank Polski. Organizator przewidział 39 000 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy) nagród VIII stopnia w loterii.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam informację o wygranej nagrodzie natychmiastowej (VII i VIII stopnia)?

W ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu spełnienia warunków: rejestracji w loterii, szczepienia i zarejestrowania szczepienia w systemie P1 e-Zdrowie otrzymasz SMS z numeru oznaczonego jako „Loteria”, zgodnie z danymi wskazanymi przez ciebie podczas rejestracji w loterii (numer telefonu).

W jaki sposób mogę zrealizować nagrodę natychmiastową (VII i VIII stopnia) w bankomacie?

 1. • Na numer telefonu komórkowego, podany podczas rejestracji w loterii, otrzymasz kod PKO Banku Polskiego (nadawca „PKO BP”) SMS z 8-cyfrowym (ośmiocyfrowym) kodem awizo, kwotą wypłaty oraz datą ważności kodu awizo.
 2. • Na ekranie bankomatu wybierz usługę „wypłata PKO Awizo”.
 3. • Na klawiaturze bankomatu wprowadź kwotę wypłaty otrzymaną w SMS-ie i zaakceptuj.
 4. • Na klawiaturze bankomatu wprowadź kod awizo otrzymany w SMS-ie i zakceptuj. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu awizo, na podany podczas rejestracji w loterii numer telefonu komórkowego, wykonywane jest automatyczne połączenie (wiadomość głosowa IVR). Po jego odebraniu, otrzymasz jednorazowy, 4-cyfrowy (czterocyfrowy) PIN.
 5. • Niezwłocznie wprowadź i zaakceptuj otrzymany telefonicznie PIN. Jeśli nie odbierzesz tego połączenia, kod awizo i kod PIN do wypłaty w bankomacie stracą ważność, wówczas nagrodę będziesz mógł odebrać w oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego. Trzykrotne, błędne wprowadzenie kodu awizo lub kodu PIN uniemożliwia realizację nagrody natychmiastowej w bankomacie.
 6. • Otrzymasz z bankomatu wypłatę i personalizowany wydruk z potwierdzeniem wypłaty.

W jaki sposób mogę zrealizować nagrodę natychmiastową (VII i VIII stopnia) w oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego?

 1. • Udaj się do oddziału lub agencji PKO Banku Polskiego.
 2. • Poinformuj pracownika oddziału lub agencji PKO Banku Polskiego o odbiorze nagrody natychmiastowej w loterii „Loteria Narodowego Programu Szczepień” organizowanej przez Totalizator Sportowy.
 3. • Podaj pracownikowi oddziału lub agencji PKO Banku Polskiego dane niezbędne do weryfikacji: imię, nazwisko, numer PESEL (dowód osobisty do wglądu).
 4. • Pracownik oddziału lub agencji PKO Banku Polskiego wypłaci ci nagrodę natychmiastową i wyda personalizowany wydruk z potwierdzeniem wypłaty.

Ile mam czasu na realizację nagrody natychmiastowej?

Kod awizo ważny jest minimum 90 dni od dnia jego otrzymania. Po upływie wskazanej w SMS-ie daty ważności kodu awizo, realizacja nagrody natychmiastowej w bankomacie, oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego nie jest możliwa.

W jaki sposób otrzymam informację o wygranej nagrodzie I-VI stopnia?

Laureaci nagród I-VI stopnia informowani są o wygranej w ciągu 2 dni roboczych od dnia następnego po losowaniu. Otrzymasz SMS wysłany z numeru oznaczonego jako „Loteria”  na numer telefonu wskazany podczas rejestracji w loterii.
Organizator dopuszcza także możliwość informowania laureatów nagród I-VI stopnia po losowaniach poprzez połączenie na numer telefonu laureata wskazany podczas rejestracji. W takiej sytuacji brak połączenia z laureatem nie skutkuje utratą prawa do nagrody, a obowiązek informacyjny zostaje dopełniony przez Totalizator Sportowy na ogólnych zasadach tj. tych wskazanych powyżej.

Otrzymałem informację o wygranej (nagrody I-VI stopnia), co musze zrobić, aby odebrać nagrodę?

Otrzymałem informację o wygranej (nagrody I-VI stopnia), co musze zrobić, aby odebrać nagrodę?

 1. • Wypełnij oświadczenie w wersji elektronicznej (przesyłane w formie linku do formularza w  SMS-ie),
 2. • Wyślij wypełnione oświadczenie, klikając „Wyślij”

Po wysłaniu formularza, zobaczysz na ekranie komunikat z potwierdzeniem.
Ważne
Zgłoszenie należy wysłać/ dostarczyć w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wygranej (liczy się data wpływu).
Organizator dopuszcza możliwość przesłania dokumentów w wersji papierowej. Właściwe oświadczenie (pobrane z regulaminu loterii) należy dostarczyć, zachowując powyższy termin: pocztą (list polecony lub inna rejestrowana korespondencja), przesyłką kurierską, osobiście lub przez osobę upoważnioną do siedziby organizatora.
Adres:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa,
z dopiskiem: „Loteria Narodowego Programu Szczepień”
czynne: od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 16:00n
Możesz również zwrócić się do organizatora z prośbą o przesłanie właściwego załącznika pocztą elektroniczną. W tym celu wyślij wiadomość na adres e-mail: loteriaszczepionkowa@totalizator.pl.

W jaki sposób i do kiedy zostaną przekazane zwycięzcom nagrody I-VI stopnia?

 1. • Nagrody I, III i V stopnia przekazywane są zwycięzcom przelewem na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy.
 2. • Nagrody II i IV stopnia przekazywane są zwycięzcom w lokalizacji wskazanej przez organizatora na terytorium Polski. Koszt dojazdu do wskazanego przez organizatora miejsca, gdzie wydawana jest nagroda, pokrywa zwycięzca.
 3. • Nagrody VI stopnia wysyłane są przesyłką kurierską na koszt organizatora, na adres podany w oświadczeniu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwycięzca osobiście potwierdza odbiór nagrody na przedstawionym przez kuriera dokumencie. Organizator poinformuje zwycięzcę o terminie wysyłki nagrody poprzez wiadomość e-mail wysłaną z adresu loteria.promocyjna@totalizator.pl na adres e-mail zwycięzcy podany w oświadczeniu.

Nagrody I-VI stopnia wydawane są najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę w treści oświadczenia.

Jak i gdzie odbywają się losowania?

Losowania przeprowadzane są w siedzibie organizatora w Warszawie przy ul. Targowej 25 w obecności Komisji Nadzoru Loterii.
Losowania nagród I-VI stopnia odbywają się według następującego schematu:

 1. • Każdemu uczestnikowi loterii, który przyjął szczepienie, nadawany jest unikalny numer ID.
 2. • Losowanie odbywa się poprzez wylosowanie zwycięskiego numeru ID.
 3. • Numer ID może zostać wylosowany tylko raz.