Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Wilnie odbyła się konferencja pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy nt. dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych. – Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Mają one jednak pełne prawo – i całkowicie słusznie oczekują jego respektowania – korzystać z całej przestrzeni oraz wszelkich usług i zasobów publicznych, które stanowią dobro wspólne naszych społeczeństw – stwierdziła Agata Kornhauser-Duda.
Dobra jakość życia, to wartość, która jest celem każdego z państw i stanowi podstawę dobrobytu współczesnego społeczeństwa. Dlatego w Wilnie zorganizowano konferencję „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami”, której zadaniem jest wymiana doświadczeń ekspertów z obu krajów i omówienie rozwiązań odpowiadających na potrzeby i oczekiwania obywateli z dysfunkcjami. Jak podkreśliła Agata Kornhauser-Duda w Polsce osób z niepełnosprawnościami jest blisko 5 milionów, co oznacza, że z trudnościami różnego rodzaju zmaga się aż co siódmy-ósmy obywatel. – Niepełnosprawność nigdy nie jest wyborem, lecz okolicznością, z którą przychodzi mierzyć się – często niespodziewanie. Nikt z nas nie może wiedzieć, czy sam nie doświadczy tego losu wskutek wypadku, choroby czy podeszłego wieku – podkreśliła Pierwsza Dama. – Każdy ma też możliwość uświadomienia sobie potrzeby i złożoności tematu dostępności, bo w swoim otoczeniu – wśród naszych najbliższych, znajomych, sąsiadów – mamy z całą pewnością kogoś, kto się z tym zmaga – zauważyła. Pierwsza Dama mówiła o inicjatywach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które wspiera od początku prezydentury męża, przytoczyła też przykłady dobrych praktyk i programów, które w Polsce przyczyniają się do poprawy warunków życia tych osób.
Podczas konferencji wskazywano na obszary implementacji różnych form komunikacji na Litwie, politykę dostępu do informacji dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce czy zagadnienia dostępu do informacji z punktu widzenia osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z obu krajów. Omówiono rzeczywiste potrzeby i wyzwania w obszarze dostępu do informacji oraz doświadczenia osób z niepełnosprawnością.
Agata Kornhauser-Duda wskazała, że sprawa dostępności należy do najważniejszych wyzwań społecznych naszych czasów. – Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że aby potencjał osób niepełnosprawnych mógł być w pełni wykorzystany muszą zostać stworzone odpowiednie warunki. Należy wspierać wszelkie inicjatywy, które z jednej strony pokazują umiejętności, talenty i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony nagradzać i promować te podmioty, instytucje, organizacje, które to osobom niepełnosprawnym umożliwiają – stwierdziła. Pierwsza Dama Polski od 2015 roku odbyła wiele spotkań i rozmów, zarówno z osobami niepełnosprawnymi jak i z ich opiekunami oraz z osobami i organizacjami działającymi na rzecz środowiska niepełnosprawnych. Zwróciła uwagę, że w naszym kraju wprowadzono wiele ułatwień, także w zakresie dostępności, jak choćby program Dostępność Plus, w ramach którego zaplanowano ok. 23 miliardy złotych na sfinansowanie inwestycji, które zapewniają osobom o szczególnych potrzebach swobodny dostęp do dóbr i usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym. Omawiając pokrótce założenia Funduszu Solidarnościowego, z którego realizowane są między innymi takie programy jak centra opiekuńczo-mieszkalne, jak opieka wytchnieniowa czy asystent osoby niepełnosprawnej oraz przyjętą przez polski rząd w lutym bieżącego roku Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, Małżonka Prezydenta podkreśliła, że skala potrzeb jest znacznie większa, a realizacja oczekiwanych zmian zajmie szereg lat.
– Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Mają one jednak pełne prawo – i całkowicie słusznie oczekują jego respektowania – korzystać z całej przestrzeni oraz wszelkich usług i zasobów publicznych, które stanowią dobro wspólne naszych społeczeństw. Dlatego dostosowywanie otaczającej rzeczywistości do szczególnych potrzeb, wynikających z utrudnionej mobilności i innych ograniczeń, jest nie tylko miarą człowieczeństwa i oraz oznaką nowoczesności naszych państw, lecz wprost powinnością władz i decydentów – oświadczyła.


 

Źródło: Prezydent.pl