To już dziś, o 09:00 startuje konferencja „10 lat dostępności cyfrowej w polskim prawie”

We wtorek 12 kwietnia 2022 r. odbędzie się konferencja podsumowująca, z okazji 10. rocznicy wprowadzenia w Polsce przepisów dotyczących dostępności cyfrowej. Wydarzenie, w formie zdalnej, jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
12 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. To właśnie w tym dokumencie po raz pierwszy został opisany obowiązek zapewniania dostępności cyfrowej przez podmioty publiczne.
Do udziału w konferencji organizatorzy zachęcają zwłaszcza osoby, które:

  1. • działają w obszarze dostępności cyfrowej, albo zamierzają podjąć takie działania,
  2. • koordynują dostępność w swojej instytucji,
  3. • interesują się działaniami rządu na rzecz wspierania podmiotów publicznych i osób z niepełnosprawnościami

Wydarzenie organizuje Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, a patronat nad nim objął Janusz Cieszyński – sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Gośćmi honorowymi konferencji będą Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz June Lowery-Kingston z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, przewodnicząca grupy ekspertów ds. dyrektywy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych – WADEX.
Konferencja odbędzie się na platformie MS Teams, w godzinach 9:00-15:00.

Program konferencji

9:00 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji – Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji,
9:20 Uhonorowanie osób zasłużonych dla dostępności cyfrowej,
9:40 Działania Unii Europejskiej na rzecz dostępności cyfrowej – June Lowery-Kingston,
10:10 Dostępność cyfrowa administracji publicznej: czego uczy nas historia, co oferuje teraźniejszość? – Michał Bukowski,
10:25 Krótka historia prawnego obowiązku ułatwienia dostępu do zasobów informacji osobom z niepełnosprawnościami – Krzysztof Politowski,
10:45 Ustawa o dostępności cyfrowej po nowelizacji – Adam Pietrasiewicz
11:05 Dostępność Plus – szanse-możliwości-zobowiązania – Przemysław Herman,
11:30 Panel dyskusyjny: System prawny dotyczący dostępności cyfrowej – plany i wyzwania – Adam Pietrasiewicz, Paweł Wdówik, Jacek Zadrożny, Zuzanna Raszkowska, Beata Puklo,
12:00 Przerwa
12:20 Analiza zmian w dostępności cyfrowej w Polsce – Artur Marcinkowski,
12:40 Narzędzia do automatycznej walidacji dostępności cyfrowej i metody ich wykorzystania przy budowie serwisów internetowych – Robert Śmietanka,
13:00 Gov.pl – „Serwis Polskiego Rządu” dostępny i użyteczny – Małgorzata Wenek, Mateusz Ciborowski, Piotr Wieczorek,
13:35 Koniec dostępności cyfrowej – Jacek Zadrożny
14:00 Panel dyskusyjny: Przyszłość dostępności cyfrowej – AI czy człowiek– Stefan Wajda, Ewa Pawłowska, Piotr Osipa, Izabela Mrochen, Piotr Źrołka, Łukasz Krętkowski, Piotr Witek
14:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Aby dołączyć do konferencji wystarczy kliknąć tutaj.


 

Źródło: KPRM