PFRON wręcza symboliczne czeki w Lesznie. Powstanie warsztat terapii zajęciowej, a Szkoła Podstawowa nr 3 zyska windę dla niepełnosprawnych uczniów

Niepełnosprawni mieszkańcy Leszna i powiatu leszczyńskiego już wkrótce będą mogli korzystać z długo oczekiwanego warsztatu terapii zajęciowej. Będzie to możliwe dzięki środkom, które przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dziś w Lesznie prezes zarządu PFRON Marlena Maląg przekazała symboliczny czek na 532 tys. zł Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”. Stowarzyszenie zrealizuje ten projekt.
Kolejny czek i 51 tys. 842 zł otrzymała od PFRON-u Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie na zakup i montaż specjalnej windy dla niepełnosprawnych uczniów.
Od 2016 roku PFRON przekazał jako wsparcie dla niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego prawie 90 mln zł.
– Warsztaty terapii zajęciowej – to będzie szczególnie ważne miejsce w Lesznie, bo pozwoli przygotowywać osoby niepełnosprawne do pracy. To misja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – podkreśla jego prezes Marlena Maląg.
Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej mają zapewnioną profesjonalną opiekę oraz możliwość rozwijania zainteresowań, co ma doprowadzić do podjęcia samodzielnej pracy. Kursy zawodowe, praktyki i pomoc w przystosowywaniu do samodzielnego życia jest głównym celem tworzonych placówek przy silnym współudziale PFRON.
Dzięki przekazanym dziś środkom z PFRON-u zostanie również zakupiona i zamontowana w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie specjalna winda dla niepełnosprawnych uczniów. To kolejna taka inwestycja zrealizowana dzięki wsparciu Funduszu. Z podobnej windy korzystają już uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych.
PFRON wspiera rynek pracy
75 mln zł, które PFRON przekazał od 2016 roku w ramach dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników pozwoliło 260-ciu pracodawcom w regionie leszczyńskim zatrudnić ponad 2 tys. osób.
Dodatkowo PFRON refunduje ok. 200 osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą składki na ubezpieczenia społeczne. Na ten cel PFRON przeznacza każdego roku ponad 700 tys. zł.
Z tegorocznego budżetu w całej Wielkopolsce dzięki 174 mln zł z PFRON-u pracę znalazło blisko 38,5 tys. niepełnosprawnych pracowników u ponad 4,5 tys. pracodawców.
W 2019 roku budżet PFRON wynosi 5,5 mld zł, z czego aż 3,4 mld zł zostanie przekazane na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w całym kraju. Dofinansowaniem do wynagrodzeń objęto prawie 35 tys. pracodawców, którzy zatrudniają blisko 280 tys. pracowników niepełnosprawnych.
Realizowany od lat przez PFRON, z ogromnym sukcesem, program „Aktywny samorząd” pozwala osobom niepełnosprawnym m.in. na udział w kursach prawa jazdy, zakup skutera, sprzętu elektronicznego lub odpowiedniego oprzyrządowania samochodowego.
Blisko 2 mln zł trafiły do niepełnosprawnych mieszkańców regionu leszczyńskiego. Dzięki czemu są one bardziej samodzielne i zaktywizowane zawodowo.
By jeszcze bardziej poprawić funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym, PFRON w II poł. tego roku wznowił dofinansowania do zakupu wózków z napędem elektrycznym. Każda ubiegająca się osoba może ubiegać się o wsparcie w wysokości do 10 tys. zł.
Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania przez osoby niepełnosprawne aktywności w sferze zawodowej i społecznej.
Na realizację programu „Aktywny Samorząd” w tym roku PFRON przeznacza w skali kraju blisko 172 mln zł.
Dzięki „Programom wyrównywania różnic między regionami III” powstanie w Lesznie długo oczekiwany warsztat terapii zajęciowej. Utworzy je Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” przy silnym wsparciu PFRON. Dziś wręczamy symboliczny czek na kwotę 532 tys. zł.
Kolejny czek i 51 tys. 842 zł otrzymuje dziś od PFRON-u Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie na zakup i montaż specjalnej windy dla niepełnosprawnych uczniów.
W trosce o najmłodszych niepełnosprawnych, dzięki naszym środkom, zakupiono i zamontowano już specjalną windę w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie.
W ramach tego programu w regionie leszczyńskim za kwotę ponad 1,1 mln zł udało się też zakupić m.in. cztery mikrobusy (3 w powiecie i 1 w mieście).
W ramach 5,5 mln zł z PFRON dla województwa wielkopolskiego zostanie m.in. sfinansowany zakup 31 mikrobusów i 3 autobusów – pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
W skali kraju realizujemy 570 podobnych projektów. To m.in. zakup 357 pojazdów, w tym 302 mikrobusów i 55 autobusów na łączną kwotę 65 mln zł.
Wyposażanie stanowisk pracy, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej czy finansowanie szkoleń jest możliwe dzięki wsparciu PFRON-u. Dzięki 7 mln zł przekazanym od 2016 dla regionu leszczyńskiego osoby niepełnosprawne otrzymują dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych. Mogą korzystać z turnusów rehabilitacyjnych i uczestniczyć w wydarzeniach sportowych i kulturalnych.
W ramach środków jakie otrzymał region w ostatnim czasie – 1,8 mln zł – wspieramy funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej.
Za kwotę ponad 400 tys. (od 2016 r.) przekazaną przez PFRON likwidowane są bariery architektoniczne. Wspieramy finansowo szkolenia nauki języka migowego dla tutejszych mieszkańców.
Tylko w tym roku na wsparcie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim PFRON przeznacza prawie 100 mln zł. Z tej kwoty prawie 16 mln zł zostało skierowanych do samorządu województwa wielkopolskiego, a 84 mln zł do powiatów.
W skali kraju na wsparcie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej PFRON przeznacza ponad 1 mld zł, z czego ponad 840 mln zł trafia do samorządów powiatowych, a 179 mln do samorządów szczebla wojewódzkiego.


 

Źródło: Rzecznik Prasowy UM Leszno