Gdańsk: Słownik segregacji odpadów komunalnych – także dla osób z dysfunkcją wzroku –

Już pod koniec marca swoją premierę będą miały dwie edycje “Słownika segregacji” odpadów komunalnych dedykowane osobom niewidomym i słabowidzącym. Wydawnictwa powstały dzięki współpracy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Publikacje powstały w drukarni Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych.
“Słownik segregacji” odpadów z gospodarstw domowych powstał na bazie danych z aplikacji Czyste Miasto Gdańsk, która jest dostępna od roku w Internecie. Początkowo słownik istniał tylko w wersji elektronicznej, później jednak został wydrukowany z myślą o jak najszerszym dotarciu do grupy seniorów, czyli osób przedkładających papier nad internet, a których potrzeby, w zakresie dostępu do edukacji odpadowej, są takie same jak innych grup. Po seniorach przyszedł czas na osoby niewidome i słabowidzące, czyli wersję słownika z punktowym pismem Braille’a oraz wersję dostosowaną do potrzeb osób słabowidzących.

– Ułatwienie codziennego funkcjonowania osobom z niepełnosprawnością stanowi podstawę przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdańska Modelu na rzecz Równego Traktowania

– mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

–  Dotyczy to nie tylko prac na rzecz dostępności do atrakcji miejskich, ale także umożliwienie tym grupom aktywnego uczestniczenia w różnych aspektach życia społecznego i braku ich rezygnacji z czynności, które przynoszą korzyść środowisku i budują poczucie, że mamy realny wpływ na to, co po sobie zostawimy.

„Słownik segregacji” w prosty i zrozumiały sposób pomaga odnaleźć się w zawiłych czasami tajnikach segregacji odpadów we własnym gospodarstwie domowym, czyli na najważniejszym etapie, to znaczy u tzw. „źródła”.  Znajdziemy w nim obszerny indeks odpadów wraz z informacją, do jakiego pojemnika powinny one trafić, ale nie tylko. Zawarte są tam także informacje z obszaru gospodarki odpadami czy wskazówki, jakie odpady kwalifikują się do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u.

– Publikacja zawiera również popularne fakty i mity na temat segregacji śmieci, podstawowe zasady segregacji odpadów oraz ciekawostki, takie jak czas rozkładu odpadów, eko-nawyki czy hierarchię postępowania z odpadami. Informuje także o tym, co jako mieszkańcy możemy zrobić, by ograniczyć ilość odpadów i jakie metody są najbardziej pożądane

– mówi Olga Goitowska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Słownik pomaga w odpowiedzi na pytanie “do jakiego pojemnika powinniśmy dany odpad wyrzucić”. Wiele odpadów cały czas sprawia trudność, są takie, przy których musimy się dłużej zastanowić, zanim wyrzucimy go do odpowiedniego pojemnika.

– Słownik segregacji pomaga mieszkańcom lepiej segregować odpady. Dlaczego jest to ważne? – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego. – Chodzi o to, by jakość segregacji była lepsza, a co za tym idzie ilość odpadów, które nie będą się nadawały do odzysku i trafią na składowisko, mniejsza.

4 wersje Słownika segregacji odpadów komunalnych w Gdańsku

Słownik to wydawnictwo, które nieustannie będzie ewoluowało, a jego kolejnego wydania będą uaktualniane i uzupełniane nowymi treściami. Osoby zainteresowane poszczególnymi wersjami słownika, mogą skontaktować się mailowo w celu jego uzyskania.
Wersja papierowa z punktowym pismem Braille’a – Wydział Gospodarki Komunalnej: anna.schroeder@gdansk.gda.pl
Wersja papierowa dostosowana do osób słabowidzących – Wydział Gospodarki Komunalnej: anna.schroeder@gdansk.gda.pl

Warto posłuchać, co na temat publikacji mają do powiedzenia osoby, które na co dzień będą mogły z nich korzystać

– Segregacja odpadów jest ważnym obszarem codziennego życia wszystkich mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Dlatego tym bardziej cieszy nas fakt, że jako osoby z niepełnosprawnością zostaliśmy włączeni do tak szerokiej kampanii informacyjnej. Edukacja, a co za tym idzie zwiększanie poziomu świadomości i odpowiedzialności są gwarancją dobrych postaw. Przygotowanie „Słownika segregacji” w wersji dostosowanej do potrzeb osób słabowidzących oraz w wersji z punktowym pismem Braille’a pozwala dotrzeć z ważną wiedzą do większej ilości osób z dysfunkcją wzroku. Coraz więcej usług czy ofert jest dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. To cieszy. Mamy również nadzieję, że materiał, który zostanie opublikowany w sieci również będzie cyfrowo dostępny. Tak, aby osoby posiadające odpowiednie narzędzia i możliwości cyfrowe mogły samodzielnie zapoznać się z treścią słownika. Takimi – w zasadzie niewielkimi krokami wspólnie tworzymy coś wielkiego dla ochrony środowiska i życia na Ziemi –  Marcelina Hernik, Prezes Fundacji I SEE YOU
– „Słownik segregacji” dla osób niewidomych z punktowym pismem Braille’a  i słabowidzących w powiększonym druku to bardzo dobra inicjatywa. Bardzo cieszymy się, że powstają tego typu pomoce, które ułatwiają życie i dają niewidomym takie same szanse na włączenie się do odpowiedzialnego postępowania z odpadami i dbanie o naszą planetę jak innym. Tym bardziej, że nasze stowarzyszenie – jako grupa licząca około 500 osób – chce brać czynny udział w działaniach na rzecz środowiska – Krystyna Dzióbek, prezes Okręgu Pomorskiego PZN.


 

Źródło: Referat Prasowy, UM Gdańsk