RPD apeluje do Ministerstwa rodziny o podwyżkę zasiłku dla dzieci niepełnosprawnych

Państwo musi lepiej dbać o potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, bo obecne przepisy nie zapewniają im dostatecznej ochrony i godziwych warunków życia. Jednym z działań, które należy pilnie podjąć, jest zdaniem Rzecznika Praw Dziecka znaczące podniesienie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i wprowadzenie jego corocznej waloryzacji. Rzecznik wystąpił o to do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg.
Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku i osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie w wieku powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli powstała ona do ukończenia 21. roku życia. Niestety, obecna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi tylko 215,84 zł miesięcznie, co nie wystarcza na odpowiednią opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, biorąc pod uwagę stale rosnące ceny towarów i usług.


 

Źródło: Biuro RPD