Warszawa: Tańsze przejazdy w ramach abonamentu i większy budżet. Nowy system transportu dla osób niepełnosprawnych

Od blisko 30 lat na terenie Warszawy jest zapewniany specjalistyczny transport dla osób z niepełnosprawnościami. System przewozów jest konsekwentnie udoskonalany – np. w lipcu 2020 roku wprowadzono przewozy pojazdami osobowymi dla tych osób z niepełnosprawnością, które nie potrzebują transportu specjalistycznego.
W tym roku stołeczny Ratusz wprowadza nową formułę: przejazdy stałe (abonamentowe) w ramach przejazdów specjalistycznych; szczególnie atrakcyjne dla osób, które muszą często i regularnie odbywać podróże, np. do dziennego ośrodka wsparcia, do pracy. Przewozy stałe będą realizowane od poniedziałku do piątku (czyli przez pięć dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt) dla osób, które m.in. zadeklarują,  że będą korzystać z tej formy wsparcia przez minimum cztery dni w tygodniu przez cztery tygodnie w miesiącu (w kolejnych trzech miesiącach). Opłata abonamentowa wyniesie 180 zł miesięcznie – równowartość biletu miesięcznego na 1. i 2. strefę. W przeliczeniu na jednej kurs opłata wyniesie 4,50 zł za jeden kurs. Taka kwota jest zbliżona do ceny biletu jednorazowego w komunikacji miejskiej.
W ramach systemu nadal będzie można zamawiać przejazdy jednorazowe – opłata za jeden taki kurs wyniesie 20 zł.
Wprowadzenie przejazdów abonamentowych nastąpi po wyłonieniu jednego operatora usług, który będzie odpowiedzialny zarówno za transport specjalistyczny jak i osobowy. Stolica wdroży wówczas także specjalną procedurę kwalifikacyjną do przejazdów abonamentowych. Nastąpi to niezwłocznie po zakończeniu procedur przetargowych.
Nowa, korzystna formuła opłaty to nie jedyna ważna zmiana w warszawskim systemie transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Równie ważne jest zwiększenie budżetu na realizację tego zadania. Na wykonanie blisko 46 tys. kursów abonamentowych rocznie miasto zaplanowało ok. 4 mln zł (ostateczny koszt ich realizacji będzie znany po rozstrzygnięciu w Krajowej Izbie Odwoławczej). Licząc razem z kursami jednorazowymi, liczbę wszystkich przejazdów w ciągu roku oszacowano na ponad 62 tys. Na całą usługę przewozów dla osób z niepełnosprawnościami zaplanowano w tym roku 7 mln zł, tj. blisko dwa razy więcej niż w roku 2020.


 

Źródło: mat. pras.