Rekordowy budżet w Programie Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych. Rusza nabór!

Rusza nabór wniosków w Programie Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. Na realizację Programu minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk przeznaczył rekordowe 30 milionów złotych.
Program ma na celu wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

„Znacząco zwiększamy nakłady na sport powszechny, co pozwala nam na zwiększenie budżetu Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych do 30 mln zł. To blisko 10 mln zł więcej niż przed rokiem i ponad 100 procent więcej niż w 2015 roku. Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnościami miały jak największy dostęp do oferty zajęć, obozów i imprez sportowych”

– mówi Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.
W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  1. • organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  2. • organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  3. • organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  4. • promocji sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania mogą aplikować organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski.
Beneficjent Programu musi zapewnić jedynie pięcioprocentowy wkład własny w ramach realizowanych projektów, przy czym część tych środków może stanowić wartość pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia lub wartość udostępnionej infrastruktury sportowej – na podstawie stosownej umowy.

Nabór wniosków

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit dostępnym na stronie wnioski.msit.gov.pl.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Programem Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.” dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit do 12 grudnia 2022 r.
Ewentualne pytania w zakresie „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. (22) 244-31-29, (22) 244-31-05.


 

Źródło: MSiT