Rekordowy budżet w Programie Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych. Rusza nabór!

Rusza nabór wniosków w Programie Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. Na realizację Programu minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk przeznaczył rekordowe 30 milionów złotych.
Program ma na celu wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

„Znacząco zwiększamy nakłady na sport powszechny, co pozwala nam na zwiększenie budżetu Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych do 30 mln zł. To blisko 10 mln zł więcej niż przed rokiem i ponad 100 procent więcej niż w 2015 roku. Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnościami miały jak największy dostęp do oferty zajęć, obozów i imprez sportowych”

– mówi Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.
W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  1. • organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  2. • organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  3. • organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  4. • promocji sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania mogą aplikować organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski.
Beneficjent Programu musi zapewnić jedynie pięcioprocentowy wkład własny w ramach realizowanych projektów, przy czym część tych środków może stanowić wartość pracy wolontariuszy – na podstawie